U bent hier

Laat samenwerkingsverbanden zelf hun bestuur inrichten

Een regionale samenwerking voor passend onderwijs is maatwerk. En de druk vanuit de overheid om samenwerkingsverbanden een uniforme governancestructuur op te leggen is daarom ongewenst. 

Waar schoolbesturen zowel het bestuur van het samenwerkingsverband áls het toezicht vormen, is sprake van een dubbele betrokkenheid. Reden voor de regering om te pleiten voor gestandaardiseerde geldstromen en een uniforme governancestructuur. Maar de schoolbesturen zijn zich bewust van deze dubbelepettenproblematiek en nemen hun maatregelen. Een regering die Vertrouwen in de toekomst bepleit, zal moeten beginnen dat vertrouwen te geven aan de professionele schoolbesturen die samen samenwerkingsverbanden vormen. 

Passend onderwijs is maatwerk

Passend onderwijs verschilt sterk per regio: niet alleen de middelen maar ook de manier waarop die worden ingezet wordt regionaal beslist. Omvang, zorgvraag en de eigenschappen van aanwezige scholen zijn nu eenmaal bepalend. 

Het bestuur van een regionale samenwerking voor passend onderwijs is maatwerk. En bij het ene verband zijn bestuur en toezicht scherp gescheiden terwijl elders bestuurders nauw betrokken willen zijn bij de inzet van de extra middelen.

Elk regionaal samenwerkingsverband heeft het doel van passend onderwijs helder voor ogen: ervoor zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt. Het is van groot belang dat er in de regio een gezamenlijke visie wordt opgesteld door samenwerkende besturen, om ervoor te zorgen dat er geen kind tussen de wal en het schip valt. Wij zien meer in het opstellen van deze gezamenlijke visie waarin ook iets staat over doorzettingskracht als er een kind tussen de wal en het schip dreigt te vallen, dan in het optuigen van een opgelegd governancemodel. 

Een taakbewuste overheid

Veel van onze leden willen juist betrokken zijn. Verus hoort van besturen dat zij zich dichtbij en voor de eigen kinderen willen inzetten. Discussies over de inzet van middelen hoort dan tot de gezamenlijk professionele verantwoordelijkheid en daar zijn besturen zich zeer van bewust. 

Laat de overheid taakbewust zijn: samenwerkingsverbanden aanspreken op een sluitend aanbod van extra voorzieningen, tijdige plaatsing, de inspanning om thuiszitters te plaatsen... maar besturen van de regio is aan de betrokken schoolbesturen zelf.

Debatteer mee over de toekomst van passend onderwijs op 11 april

Verus organiseert een debat over de Toekomst Passend Onderwijs. Op 11 april staat de vraag centraal: Van wie is het samenwerkingsverband? Prof. Edith Hooge houdt een inleiding over deugdelijke governance. Daarna volgt een rondetafelgesprek. Schuif aan en help passend onderwijs verbeteren

 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs