U bent hier

Kwaliteitsagenda VO

Voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs is het essentieel dat scholen maatwerk kunnen leveren. De diversiteit van ons onderwijsbestel moet daarom gekoesterd worden. De Kwaliteitsagenda VO heeft hier te weinig oog voor en bevat centralistische elementen. Dit benadrukte Wim Kuiper, directeur van de Besturenraad, tijdens een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Van Bijsterveldt en een groot aantal onderwijsorganisaties.

Voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs is het essentieel dat scholen maatwerk kunnen leveren. De diversiteit van ons onderwijsbestel moet daarom gekoesterd worden. De Kwaliteitsagenda VO heeft hier te weinig oog voor en bevat centralistische elementen. Dit benadrukte Wim Kuiper, directeur van de Besturenraad, tijdens een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Van Bijsterveldt en een groot aantal onderwijsorganisaties.

De Besturenraad draagt zelf aan de kwaliteitsagenda bij door een goed aanbod aan onze leden, onder andere op het vlak van versterking onderwijskundig leiderschap, good governance en kwaliteitszorg. In de belangenbehartiging zal de Besturenraad zich inzetten tegen centralistische maatregelen als een fusietoets en normering van financiële reserves.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs