U bent hier

Kritische vragen Eerste Kamer over 'Goed onderwijs, goed bestuur'

Leden van de Eerste Kamer hebben na een voorbereidend onderzoek kritische vragen gesteld over het wetsvoorstel 'Goed onderwijs, goed bestuur'. Die sluiten aan bij de grote bezwaren die ook de Besturenraad heeft geuit. ChristenUnie en SGP stellen terecht de vraag naar de proportionaliteit van het wetsontwerp.

Leden van de Eerste Kamer hebben na een voorbereidend onderzoek kritische vragen gesteld over het wetsvoorstel 'Goed onderwijs, goed bestuur'. Die sluiten aan bij de grote bezwaren die ook de Besturenraad heeft geuit. ChristenUnie en SGP stellen terecht de vraag naar de proportionaliteit van het wetsontwerp.

"Deze wet regelt immers de verplichting van het bereiken van leerresultaten voor alle scholen die onder de wet vallen, terwijl voor zover wij weten slechts een enkele school daadwerkelijk niet voldoet aan de eisen die deze wet stelt", aldus de fracties. Minder ingrijpende middelen om zwakke scholen beter te laten functioneren, liggen volgens ChristenUnie en SGP dan ook meer voor de hand.

Informatie inspectie De fracties vragen de bewindslieden in dat kader om een reactie op een artikel in SBM , het magazine van de Besturenraad (oktober 2009).

Daarin stellen enkele schoolleiders dat de Inspectie van het Onderwijs (zeer) zwakke scholen te weinig 'beloont' voor de vooruitgang die ze boeken. De inspectie zou via haar website veel actuelere informatie over deze scholen moeten verspreiden, zodat ouders van potentiële leerlingen op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken van het verbeterproces.

Vragen Ook over andere discutabele aspecten van het wetsvoorstel hebben senatoren terecht vragen gesteld die aansluiten bij de kritiek van onder anderen de Besturenraad:

  • Is een bekostigingssanctie wel het meest geschikte middel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren?
  • Zijn alle criteria voor het geven van een aanwijzing wel voldoende gelimiteerd?
  • Hoe verhoudt zich het toevoegen van minimumleerresultaten aan de deugdelijkheidseisen tot de grondwettelijke vrijheid van bijzondere scholen om zelf invulling te geven aan gestelde deugdelijkheidseisen?
  • Welke gevolgen heeft de voorgeschreven functiescheiding van bestuur en toezicht voor met name eenpitters?
PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs