U bent hier

Kritiek Van Bijsterveldt op topinkomens in het VO

Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) kan zich niet in alle opzichten vinden in de nieuwe beloningsleidraad in het voortgezet onderwijs. Ze vindt de afstand die gaat ontstaan tussen het maximumsalaris voor bestuurders en directeuren, en het maximum van het overige personeel, zoals vastgelegd in de cao vo, 'te fors'.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) kan zich niet in alle opzichten vinden in de nieuwe beloningsleidraad in het voortgezet onderwijs. Ze vindt de afstand die gaat ontstaan tussen het maximumsalaris voor bestuurders en directeuren, en het maximum van het overige personeel, zoals vastgelegd in de cao vo, 'te fors'.

Dit blijkt uit antwoorden van de staatssecretaris op schriftelijke vragen van het CDA Kamerlid Jan de Vries. De VO-raad heeft eind mei een leidraad vastgesteld, aan de hand waarvan kan worden bepaald wat de top van een scholenorganisatie maximaal zou kunnen verdienen. Deze regeling staat los van de cao, waarin als maximumsalaris voor een directeur bijna 7400 euro bruto per mand staat vermeld. Op basis van de leidraad van de VO-raad zou de best verdienende bestuurder uit kunnen komen op een jaarsalaris van ruim 174.000 euro, volgens CDA'er De Vries een verhoging van 70 procent.

De staatssecretaris wijst erop dat de Commissie Dijkstal eerder heeft geadviseerd om de hoogte en ontwikkeling van de beloning van bestuurders in het (semi-) publieke domein aan te laten sluiten bij het loongebouw van de eigen sector. "Daar ben ik het van harte mee eens", aldus Van Bijsterveldt. Maar een afgerond oordeel over de beloningsleidraad van de VO-raad heeft ze nog niet, omdat het kabinet nog met een definitief standpunt komt over de aanbevelingen van de commissie Dijkstal met betrekking tot de topinkomens in de (semi-) publieke sector.

Kamerlid De Vries voorziet dat de topinkomens in het voortgezet onderwijs ruim uit gaan stijgen boven de zogeheten Balkenende-norm, dat is het jaarsalaris van een minister (169.000 euro). Volgens De Vries zijn in een ministerssalaris de pensioenafdrachten opgenomen, maar komen die er nog bij in de beloning van de bestuurders in het vo. De staatssecretaris zegt, dat op basis van het advies van de commissie Dijkstal het niet mogelijk is dat de topsalarissen in het vo hoger liggen dan de Balkenende-norm.

Ingrijpen in de beloningsleidraad kan de staatssecretaris op dit moment niet, omdat haar goedkeuring niet vereist is. "De beloningsleidraad in de huidige vorm is een kwestie van de sociale partners. Ik ga ervan uit dat de partners zich hierbij nadrukkelijk bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en roep hen met klem op navenant te handelen."

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs