U bent hier

Krimp zet door

De leerlingendaling in Nederland houdt voorlopig aan voor zowel po als vo. Maar het einde van de daling is in zicht. Lees hier onze analyse over de periode 1990 – 2040. Benieuwd hoe uw school ervoor staat? Neem contact op met onze afdeling Planning & Prognose.

Daling in zowel po als vo

De leerlingendaling in Nederland houdt voorlopig aan. In het basisonderwijs is sinds 2008 sprake van een dalende basisgeneratie. Pas rond 2023 neemt de basisgeneratie voor het basisonderwijs weer toe, maar het aantal leerlingen van voor de daling wordt niet meer gehaald. 

Per 2014 is er sprake van landelijke leerlingendaling in het VO, die aanhoudt tot 2027. Hierna neemt de basisgeneratie weer toe, maar ook in het VO worden aan het einde van de analyseperiode de leerlingenaantallen van voor 2014 niet meer bereikt. 

Nederland is op te delen in drie groepen provincies die een soortgelijke ontwikkeling van het PO en VO kennen. 

Dit zijn:

Groep A (geel) Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland

Groep B (oranje) Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel

Groep C (rood) Drenthe, Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland

Groep A)
Groei van zowel de basisgeneratie PO als VO tussen 1990 en 2040. Flevoland kent de grootste toename van de basisgeneraties.

Groep B)
Vlakke ontwikkeling 1990 - 2040 door groei basisgeneratie PO en VO tot 2015, en daling na 2015. Per saldo enige daling.

Groep C)
Krimp basisgeneratie PO en VO tussen 1990 en 2040. Limburg kent grootste afname basisgeneraties.

Lees hier onze uitgebreide analyse Provinciale leerlingenontwikkeling in Nederland: 1990 – 2040

Wat kan Verus voor u betekenen?

Een provincie is een goede orde van grootte om landelijke trends in weer te geven. Scholen in het VO en PO hebben echter een veel kleiner gebied waar zij leerlingen uit betrekken. Verus heeft een afdeling Planning & prognose die voor VO-prognoses normaal gesproken uitgaat van gemeenteniveau en voor PO prognoses van wijk- en buurtniveau. 

Naast leerlingenprognoses leveren wij ook huisvestingsprognoses, stichtings-prognoses, prognoses bij fusies, verplaatsingen, ondersteuning van eigen beleid, overleg met de beoordelaar van prognoses, berekeningen van opheffings- en stichtingsnormen en contra-expertise.

Hebt u een vraag? Of bent u geïnteresseerd in een leerlingenprognose of ander advies voor uw school of vereniging? Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met Jelmer Dekker of Herman Rake

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs