U bent hier

Kloosterleven als inspirerende en prikkelende spiegel

In onze moderne samenleving lijkt ‘dynamiek’ soms nog de enige constante lijkt te zijn. Tegelijk ontdekken steeds meer mensen kloosters - soms opnieuw - als plaatsen waar men het leven ‘anders’ leeft en waarderen ze dat. DEZINNEN publiceerde een brochure over het Kloosterleven, toegankelijk voor bovenbouwleerlingen van middelbare scholen en studenten. 

De brochure Kloosterleven, gemeenschappelijk leven met de grondtonen van het bestaan bestaat uit een short story, infokatern over Gregoriaans zingen en een korte handleiding. Deze maken mensen in kort bestek meer wegwijs in het kloosterleven. 

In het kort wordt de geschiedenis en ontwikkeling van het kloosterleven geschilderd en wordt ingegaan op de vraag wat mensen van alle tijden daar zochten en zoeken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de interessante hedendaagse ontwikkeling dat enerzijds kloosters worden gesloten maar anderzijds de belangstelling voor kloosterleven toeneemt en er op diverse plekken zelfs allerlei nieuwe ‘kloosterachtige’ initiatieven ontstaan.

Meer informatie vindt u op de site van DEZINNEN

PO | VO | MBO | HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs