U bent hier

Klachtencommissie: School handelde juist bij heroverweging van het schooladvies

Een school moet op grond van betere resultaten van de eindtoets het schooladvies heroverwegen, maar is niet verplicht tot aanpassing. Aldus de Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs.

Ongeveer de helft van de basisscholen geeft aan regelmatig druk te ervaren van ouders om een school­advies voor een hoger niveau te geven, aldus de Onderwijsinspectie. Die druk neemt toe als het gaat om het heroverwegen van het schooladvies op grond van beter dan verwacht resultaat op de eindtoets. Ruim 30% van de leerlingen mag na heroverweging naar een hoger niveau dan aanvankelijk geadviseerd.

Een school is echter niet verplicht om het oorspronkelijke advies aan te passen als een leerling met de eindtoets beter scoort dan waarop was gerekend. Een recente uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs heeft dat nog eens bevestigd.

Schooladvies: vmbo Eindtoets: havo/vwo

De kwestie ging over een leerling die in februari 2017 het advies vmbo kader/gemengd theoretisch had gekregen. Dit tot teleurstelling van de ouders. Volgens hun eigen waarneming had hun zoon meer in zijn mars en was havo zeker haalbaar.

De eindtoets in juni leek de ouders in het gelijk te stellen, de leerling zou op grond van het toetsresultaat in aanmerking komen voor een havo/vwo-advies. Ze vroegen bij de school een herziening van het advies, maar die wilde de ouders alleen beperkt tegemoetkomen door het advies op te hogen tot mavo.  De ouders legden vervolgens de kwestie voor aan de klachtencommissie.

Een redelijk schooladvies

Die stelt op de eerste plaats vast dat het geven van een advies voor het voorgezet onderwijs een bevoegdheid van de school is, ze mag hier zelf gemotiveerd een keuze maken. De commissie geeft dan ook geen inhoudelijk oordeel over de klacht, maar bekijkt of de school in redelijkheid tot haar schooladvies kon komen. En dat is het geval, aldus de commissie.

Er zijn veel gesprekken geweest tussen de school en ouders over de betekenis van het toetsresultaat voor het definitieve advies. Volgens de ouders had de school gezegd dat ze de uitkomst van de toets zou volgen, maar de school ontkent dat die verwachting is gewekt. De commissie weet niet wat hiervan waar is, maar heeft wel vastgesteld dat de informatie op de website over de procedure van het schooladvies, en een heroverweging, duidelijk is.

De strekking van die beschrijving is dat een school bij het opstellen van een advies ook het leerlingvolgsysteem en de motivatie, de inzet en de werkhouding van de leerling betrekt. En wat dat laatste betreft waren er twijfels of de betrokken leerling met succes de havo zou kunnen doorlopen. In groep 8 sprake was van een verbetering en was ook de toets veel beter gemaakt dan verwacht, maar een positieve aanpassing tot mavo-advies was volgens de school, gelet op het totale beeld van de leerling,  het hoogst haalbare.

De Landelijke Commissie Christelijk Onderwijs kwam tot het oordeel dat het schooladvies mavo voldoende onderbouwd was en verklaarde de klacht van de ouders derhalve ongegrond.

Tekst Emmanuel Naaijkens in samenwerking met mr. Angèle Knoben, jurist bij Verus.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs