U bent hier

Klachten over beoordeelmijnleraar.nl

Steeds meer scholen hebben te maken met leerkrachten die zich bedreigd voelen door de vermelding van hun naam en werkgever op beoordeelmijnleraar.nl. Zij melden zich soms zelfs ziek. Kunt u als werkgever iets doen tegen zo'n vermelding? Onze juristen hebben daarover contact opgenomen met het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Omdat de werkgever geen belanghebbende is volgens de privacywetgeving, kunt u weinig doen. Het is iets tussen de leerkracht en de website. De leerkracht zelf kan wél iets doen. Wat, dat leest u hier.

Steeds meer scholen hebben te maken met leerkrachten die zich bedreigd voelen door de vermelding van hun naam en werkgever op beoordeelmijnleraar.nl. Zij melden zich soms zelfs ziek. Kunt u als werkgever iets doen tegen zo'n vermelding? Onze juristen hebben daarover contact opgenomen met het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Omdat de werkgever geen belanghebbende is volgens de privacywetgeving, kunt u weinig doen. Het is iets tussen de leerkracht en de website. De leerkracht zelf kan wél iets doen. Wat, dat leest u hier.

Wat een leerkracht kan doen als hij iets tegen zijn vermelding wil ondernemen, hebben we op een rij gezet in de 'Procedure tegen vermelding op beoordeelmijnleraar.nl' die u hieronder kunt downloaden. De modelbrief waarvan sprake is in de tekst vindt u daar ook.

Als bestuur kunt u niet veel meer doen dan de leerkracht ondersteunen bij het volgen van deze procedure. Daarnaast is het voor de langere termijn verstandig beleid te vormen over het gedrag op internet via schoolcomputers, voor zowel leerlingen als personeel.

De Besturenraad heeft in samenwerking met andere bestuursorganisaties de Modelregeling Elektronische informatie- en communicatiemiddelen voor personeel in het primair en voortgezet onderwijs [1-2-5-58] opgesteld. Daarin staan gedragsregels voor verantwoord gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen, zoals mobiele telefoon, internet en e-mail, die u ter beschikking stelt aan uw personeel. Ook staan er regels in voor controle op het gebruik. Het model is niet van toepassing op het gebruik door leerlingen.

>>Zie ook: www.beoordeelmijnleraar.nl

Download

MBO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs