U bent hier

Keuzevrijheid gegarandeerd in gratis boekenpakket

Het plan van het kabinet om met ingang van komend schooljaar het boekenpakket in het voortgezet onderwijs gratis te maken, gaat door. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie steunen het voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt (CDA). De PvdA had tot het laatste moment aarzelingen, maar heeft er zich van laten overtuigen dat docenten ook in de toekomst zelf kunnen kiezen welk lesmateriaal ze willen aanschaffen.

Het plan van het kabinet om met ingang van komend schooljaar het boekenpakket in het voortgezet onderwijs gratis te maken, gaat door. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie steunen het voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt (CDA). De PvdA had tot het laatste moment aarzelingen, maar heeft er zich van laten overtuigen dat docenten ook in de toekomst zelf kunnen kiezen welk lesmateriaal ze willen aanschaffen.

Met de invoering van het gratis lesmateriaal wordt een belofte uit de verkiezingsprogramma's en uit het regeerakoord ingelost. En wordt tegemoet gekomen aan een oude wens van de ouderorganisaties, waaronder Ouders & Coo, om de financiele lasten van de ouders met schoolgaande kinderen te verlichten. Drie jaar geleden werd om die reden al het lesgeld (bijna 1000 euro) in het voortgezet onderwijs afgeschaft.

Het voorstel om het lesmateriaal gratis te maken heeft heel wat voeten in aarde gehad. In het debat in de Tweede Kamer kreeg de staatssecretaris vorige week nog tal van vragen over de uitvoerbaarheid van het plan. De Partij van de Arbeid besloot mede daarom haar oordeel nog even op te schorten. Staatssecretaris Van Bijsterveldt stuurde daarop afgelopen dinsdag een brief aan de Kamer om te proberen de bezwaren weg te nemen.

Een van de struikelblokken is dat de aanschaf van het lesmateriaal Europees moet worden aanbesteed. Volgens sommige juristen leidt dat tot een beperking van de keuzevrijheid voor de docent. De staatssecretaris spreekt dat tegen. Ze volgt daarbij twee redeneringen, die gesteund worden door de Landsadvocaat:

  • De boeken gaan rechtstreeks naar de ouders en niet naar de school
  • Scholen zijn vrij om het onderwijs op basis van hun eigen visie in te richten. Bij de aanbesteding moet deze vrijheid gerespecteerd worden. En daarbij is het zo dat geen lesmethode hetzelfde is, zodat de docent zijn wens zo kan omschrijven dat er maar één uitgever (namelijk de beoogde) voor de opdracht in aanmerking komt.

In de brief gaat de staatssecretaris verder uitvoerig in op andere aspecten, zoals de hoogte van het bedrag (308 euro per kind), de effecten voor de laagverdienende ouders die al een tegemoetkoming ontvingen, het overgangsjaar 2008 - 2009 en de monitoring van de invoering van het gratis lesmateriaal.

Van Bijsterveldt heeft verder besloten om een taskforce in te richten die scholen waar nodig gaat ondersteunen bij het proces van aanbesteding. Ook komen er regionale workshops om de samenwerking tussen scholen te bevorderen en adviezen te geven en wordt er een helpdesk ingericht.

Download

 

 

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs