U bent hier

Kennedy: “Christelijke scholen in Europa moeten makelaars van geloofstradities zijn”

“Christelijk onderwijs draait erom kinderen te helpen hun roeping te ontwikkelen”, aldus prof. James Kennedy. Volgens hem hebben christelijke scholen in Europa toekomst in hun rol als makelaars van kennis van geloofstradities. Kennedy sprak op de internationale CoGREE conferentie, vorige week, over religieuze scholen in een seculier Europa.

De jaarlijkse conferentie van de Coordinating Group for Religion in Education in Europe werd gehouden in Soesterberg. Er waren 76 deelnemers, afkomstig uit Ierland, de Oekraine en alles daar tussenin.

Religie krijgt weer aandacht
Het klinkt regelmatig, en door heel Europa: Religie is terug. Nou, relativeert Kennedy: “Europa is nog even seculier als voorheen, maar religie krijgt weer aandacht. Het is zeker niet zo dat mensen meer actief religieus worden.”

De historicus wees de aanwezigen erop dat dit de werkelijkheid is waarin zij hun werk doen: een seculier Europa.

Scholen als makelaars
Welke rol kunnen christelijke scholen daarin spelen? Die van makelaar, zegt Kennedy. “Makelaars met kennis van geloofstradities in deze tijd van onwetendheid.” “Het zijn juist de scholen die het belang van tradities en identiteit kennen, aandacht hebben voor de spirituele dimensie van het leven.”

We leven in een tijd waarin er veel aandacht is voor kennis over godsdienst, zowel de religieuze achtergrond van leerlingen zelf als die van anderen. Religie mag dan wel eens ter discussie staan, scholen brengen leerlingen ook ethische waarden bij, ze bewerkstelligen actief burgerschap. Die rol wordt nergens ter discussie gesteld. 

“Zo is er toekomst voor religieuze scholen”, constateerde Kennedy. “In die rol worden deze scholen in Europa breed gewaardeerd.”

De wonderlijke wereld zien
Maar waar gaat christelijk onderwijs nu echt om? Vroeg Kennedy zicht hardop af. “Leerlingen vormen”, antwoordde hij. “Hun hoop en verlangens, daden sturen.”

“Het doel van christelijke scholen is kinderen helpen deze wonderlijke wereld te ‘zien’ die God heeft gemaakt. Zich over die wereld te verwonderen en nieuwe contacten daarin te realiseren.”

Want contact tussen mensen heeft een “diepe morele en spirituele betekenis”. Christelijke scholen, kortom, helpen kinderen hun roeping te ontwikkelen.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs