U bent hier

Kanttekeningen bij visie binnenmilieu basisscholen

Begin 2008 heeft het kabinet een visie gepubliceerd over het binnenmilieu in basisscholen. Daarin worden tal van acties aangekondigd, waaronder de totstandkoming van een convenant tussen de sector PO, de VNG en de ministeries van VROM en OCW. De Besturenraad steunt dit streven. Wel plaatsen we er enkele kanttekeningen bij. Met andere onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad, hebben we de Tweede Kamer daarover een brief gestuurd. Die vindt u hier.

Begin 2008 heeft het kabinet een visie gepubliceerd over het binnenmilieu in basisscholen. Daarin worden tal van acties aangekondigd, waaronder de totstandkoming van een convenant tussen de sector PO, de VNG en de ministeries van VROM en OCW. De Besturenraad steunt dit streven. Wel plaatsen we er enkele kanttekeningen bij. Met andere onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad, hebben we de Tweede Kamer daarover een brief gestuurd. Die vindt u hier.

In de week van 30 juni 2008 is er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het binnenmilieu in basisscholen. Voor dit overleg zijn maar liefst 6 Kamercommissies en 3 bewindspersonen uitgenodigd.

Het binnenmilieu in veel basisscholen is niet goed. De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor dit onderwerp en in veel gemeenten staat dit thema op de agenda van het overleg tussen gemeentebestuur en schoolbestuur.

Download

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs