U bent hier

Kandidaat voor de klas: Karin Zwinkels voor het CDA

Op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezing prijken veel namen van onderwijsmensen. Verus stelt hen voor, in drie vragen. Deze week de nummer 30 van het CDA. 

Naam: Karin Zwinkels
Leeftijd: 54
Nummer 30 op de lijst voor het CDA
Is leerkracht op sbo de Diamant in Naaldwijk en sinds 2010 gemeenteraadslid voor het CDA.
Getrouwd, moeder van vier kinderen en oma van een kleindochter. Is op school bezig met een werkgroep Breinprocessen en Leergedrag, een neurowetenschappelijke visie op onderwijs. 

Wat zou u doen als u morgen onderwijsminister was?
“Oh, dan heb ik wel wat idealen. Voor het primair onderwijs, waar ik lesgeef, vind ik het belangrijk dat er meer aandacht komt voor het jonge kind. Kleuters komen veel eerder dan vroeger met formeel leren in aanraking. 
Daarnaast geloof ik in minder bureaucratie en meer vertrouwen in de professional in het onderwijs. En een betere koppeling van onderwijs en zorg en binnen de school zelf, in samenwerking met de zorgpartners. Die kan echt effectiever en efficiënter. 
Voor het vmbo en mbo zou ik meer waardering en facilitering voor het vakgerichte onderwijs willen zien. Dat is niet alleen belangrijk voor de samenleving, maar ook voor de ontwikkeling van de talenten van kinderen. Tegelijkertijd moet er een betere aansluiting zijn tussen mbo en hbo. 
Het personeel op universiteiten loopt op zijn tandvlees. Het CDA zegt: steek de energie niet in verantwoording maar in onderwijs. Betere huisvesting en faciliteiten zijn nodig. Daarbij kan ook aandacht voor start ups een rol spelen. Onderwijs en bedrijfsleven moeten meer gaan samenwerken.
Dit zijn overigens zaken waar ik me nu in mijn rol als leerkracht en raadslid, al mee bezighoud.“

Wat kan Den Haag van het onderwijs leren? 
“In het onderwijs stel je doelen voor kinderen. Je bepaalt waar je naartoe wilt, wat de behoefte van het kind is, wat dat nodig heeft. Je gaat ook met vertrouwen en respect om met kinderen en weet dat veranderingen tijd nodig hebben.
Daar kunnen ze in Den Haag nog wat van leren. Het lijkt of er elke kabinetsperiode iets aan het onderwijs moet veranderen. Maar het onderwijs heeft tijd nodig om wat ingezet wordt, ook te implementeren. 
Overigens zou ik wel een stevige herbezinning willen op het passend onderwijs. dat is, evenals de Wet werk en zekerheid, een wet met nadelige gevolgen voor het onderwijs. Den Haag moet van tevoren beter nadenken wat een Wet in de praktijk betekent.”

Waarom is uw partij de beste onderwijspartij?
“De basis van het CDA is: gelijke kansen voor iedereen. Als je dat vertaalt naar het onderwijs betekent het dat iedereen de kans moet krijgen om naar school te gaan, te studeren. Daarom bijvoorbeeld willen we ook het leenstelsel terugdraaien, vakmanschap weer centraal zetten en burgerschap in het onderwijs bevorderen. Het CDA kiest ook voor iemand zoals ik, met onderwijservaring, op de lijst.”


PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs