U bent hier

Kamervragen SP over 'afschaffen bapo'

Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP, vreest dat de VO-raad het voortbestaan van de bapo-regeling ter discussie wil stellen. In schriftelijke vragen aan staatssecretaris Van Bijsterveldt verzoekt hij de bewindsvrouw om daar dwars voor te gaan liggen.

Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP, vreest dat de VO-raad het voortbestaan van de bapo-regeling ter discussie wil stellen. In schriftelijke vragen aan staatssecretaris Van Bijsterveldt verzoekt hij de bewindsvrouw om daar dwars voor te gaan liggen.

Van Dijk is gealarmeerd door een bericht dat de VO-raad heeft verspreid naar aanleiding van het akkoord over het Actieplan Leerkracht. Op zijn website schrijft de VO-raad onder meer: "In het veld bestaat de idee dat de discussie over de bapo-regeling voorlopig gesloten is nu er een onderhandelaarsakkoord is over het convenant Actieplan Leerkracht. Voor de financiering van het convenant was een bezuiniging op de bapo beoogd. Op het laatste moment is deze geschrapt. Hierdoor zijn de beschikbare middelen voor het convenant verminderd van 1,1 miljard naar 1 miljard."

De VO-raad is echter van mening dat er nog altijd redenen zijn om bij de onderhandelingen over de cao ook de bapo te betrekken:

  • De verschuiving van de uittreedleeftijd richting 65 jaar betekent een toename van de kosten, zonder dat daarvoor de bekostiging is aangepast.
  • De mogelijkheid om gedurende de eerste drie jaar het bapo-verlof te kunnen sparen, is in strijd met de Wet Gelijke Behandeling.
  • Het is de vraag of het bieden van vrije tijd de beste aanpak is om de werkdruk van ouderen aan te pakken.

De kwestie van de bapo ligt onder het onderwijzend personeel erg gevoelig, zo merkte eerder de onderwijsbond AOb. Er kwamen talloze negatieve reacties binnen bij de bond toen bekend werd dat in de oorspronkelijke versie van het Actieplan Leerkracht een afschaffing van de bapo was voorzien.   Fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie zei in ons maandblad SBM (januari 2008) ook dat naar zijn mening de bapo op termijn niet houdbaar is.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs