U bent hier

Kamerlid Straus (VVD) vindt inruilen christelijke feestdagen voor islamitische onwenselijk

VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus stelt deze week Kamervragen over scholen die christelijke feestdagen omruilen voor islamitische. Staatssecretaris Dekker (ook VVD) schreef twee weken geleden er geen probleem mee te hebben als schoolbesturen een vrije dag geven voor het islamitische Suikerfeest. Mits ze die inruilen voor een andere vrije dag.

Nederlandse tradities uitdragen

Straus vraagt haar partijgenoot of hij vindt dat scholen in Nederland de Nederlandse tradities, cultuur en waarden actief moeten uitdragen en op hun leerlingen overbrengen. En of hij het met haar eens is dat de betekenis en achtergrond van nationale feestdagen daarbij horen.

Inruilen feestdag onwenselijk 

Naast het uiteenzetten van de tradities, cultuur en waarden, hoort volgens het Kamerlid ook het “zelf actief praktiseren en beleven ervan” plaats te vinden op de Nederlandse scholen. Onder meer in het vieren van nationale feestdagen. Ze vindt het inruilen van nationale en christelijke feestdagen (die een lange traditie in de Nederlandse samenleving kennen) voor bijvoorbeeld islamitische in dit licht onwenselijk. 

Straus ziet een trend “waarbij onze Nederlandse waarden soms te gemakkelijk aan de kant worden gezet, of niet actief worden verdedigd”. 

Steun voor leerkrachten

Ze vraagt de staatssecretaris of docenten wel voldoende zijn toegerust om op school thema's te bespreken zoals de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, of het bestaan van de holocaust. “In hoeverre voelen onze leerkrachten zich voldoende gesteund, zowel maatschappelijk als door hun schoolbesturen en hun schoolleiders, om deze discussies in de klas aan te gaan?”

Straus wil dat Dekker nu met de PO- en VO-Raad contact zoekt om “de trend van het opgeven van onze waarden en tradities onder de aandacht te brengen, de onwenselijkheid daarvan over te brengen en met hen te bespreken hoe deze trend snel gekeerd kan worden.”

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs