U bent hier

Kamerleden willen directe bekostiging voor onderwijs aan ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Het onderwijs aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking moet direct bekostigt worden. Een motie daartoe werd gisteren ingediend door vier Kamerleden van de coalitiepartijen.

Rudmer Heerema (VVD), Paul Van Meenen (D66), Michel Rog (CDA) en Eppo Bruins (CU) verzoeken de regering om afspraken te maken met samenwerkingsverbanden om kinderen met een ernstige meervoudige beperking op vergelijkbare wijze als in het praktijkonderwijs te bekostigen. Bovendien moeten ze op basis van uniforme landelijke criteria een toelaatbaarheidsverklaring met de hoogste bekostigingscategorie vanuit de samenwerkingsverbandmiddelen krijgen voor de duur van de hele schoolloopbaan.

Zorg en onderwijs

De Kamerleden willen ook dat er een samenhangende regeling komt waarbij de middelen voor zorg in onderwijstijd zo veel mogelijk direct bekostigd worden voor deze leerlingen.

De verschillende geldstromen waaruit zorg en onderwijs aan deze kinderen bekostigd worden leiden al jaren tot problemen. Onderwijsinstellingen vroegen al voor de invoering van passend onderwijs om een uitzondering voor ernstig meervoudig beperkte kinderen. In het regeerakkoord is afgesproken dat zo’n regeling er moet komen.

De Kamer stemt volgende week over deze motie.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs