U bent hier

Kamer: ‘we willen de DTT niet’

Didactief zette het goed op een rij: de diagnostische tussentijdse toets (DTT) is niet verplicht, maar wordt nu voor veel geld en tijd toch opgetuigd als pilot. Tegen het zere been van CDA-Kamerlid Michel Rog, hij riep de minister vandaag ter verantwoording in het vragenuurtje. Zijn scherpe kritiek bleek op brede steun uit de Kamer te kunnen rekenen, ‘we willen de DTT niet’.

Toets gaat door zonder wettelijke basis

Waarom belast het kabinet het college voor toetsen en examens (CvTE) met de ontwikkeling van een toets waarvoor nog geen wettelijke basis is? Waarom gaat er zoveel geld naar promotie en glossy’s? En hoe voorkomt de regering dat de kennis die met de DTT-pilot wordt opgedaan en door overheidsgeld wordt bekostigd straks commercieel door CITO b.v. geëxploiteerd wordt? Met die drie vragen zette Rog minister Bussemaker (die staatssecretaris Dekker verving) aan het werk.

Via de achterdeur

Niet alleen het CDA is kritisch op de gang van zaken rond de DTT. Een grote meerderheid van de Kamer liet bij interruptie hetzelfde geluid horen: we wilden de DTT niet, die moet dus ook niet via een achterdeur worden opgetuigd.

PvdA: stop met de pilot

Loes Ypma (PvdA) liet aan partijgenoot Bussemaker weten de toets ‘overbodig en niet transparant’ te vinden. Kunnen we niet veel beter stoppen met deze dure pilot, zodat het geld (8 miljoen euro) en heel veel uren nuttig besteed kunnen worden?

Geen glimmende ogen

Hij was de afgelopen jaren nog nooit schoolleiders tegengekomen van wie de ogen gingen glimmen toen hij ze vroeg naar de DTT, zei SGP-er Roelof Bisschop. Of men was gelaten, of men deed mee om nog enige invloed op de vormgeving van te toets te hebben om erger te voorkomen. Dat vond Bussemaker een wat erg pessimistisch beeld van het onderwijs.

Een georkestreerde aanval

D66-Kamerlid Paul van Meenen noemt de manier waarop de DTT nu uitgerold wordt ‘een georkestreerde aanval op de professionele vrijheid van docent’. Wat hem betreft gaat de regering regeren in plaats van proberen, het hele onderwijs hangt tegenwoordig aan elkaar van pilots.

De SP wordt misselijk van de DTT

Het was nog niet klaar met de kritiek. Siderius (SP): ‘Mijn partij wordt misselijk van deze antwoorden. De Tweede Kamer wil de DTT niet, nu wordt het alsnog via de achterdeur geregeld voor 8 miljoen euro’. Ze vindt dat staatssecretaris Dekker moet stoppen met dit soort ‘persoonlijke hobby’s’ die het onderwijs in haar ogen geen goed doen.

Geld is toch schaars?

Geld is schaars, had minister Blok net nog tegen de Kamer gezegd. Dat wierp Rik Grashoff (GroenLinks) de minister nog maar eens voor de voeten. Er wordt volgens hem al tot op het bot getoetst in het onderwijs, de miljoenen die naar de DTT-pilot gaan zijn wat hem betreft een verkeerde prioritering van zoveel geld.

Waarom doen scholen mee

Het enige Kamerlid dat een andere toon liet horen was Karin Straus (VVD). Zei vroeg de minister inzicht te geven in de motieven van scholen om mee te doen aan de pilot, en de eerste ervaringen met de DTT. Dat gaat uitgelegd worden in een brief die de Kamer nog krijgt. In die brief zal ook worden ingegaan op de subsidie die het CvTE krijgt voor de ontwikkeling van de toets en op welke manier de opgedane kennis beschikbaar gesteld zal worden voor andere toetsontwikkelaars.

Bussemaker: er is behoefte

Rode draad in de reactie van Bussemaker op alle kritiek was: de DTT past in het kabinetsbeleid en de wens van scholen om opbrengstgericht te werken, de pilot is in samenspraak met de VO-raad opgezet en de Kamer wist daarvan. Daarnaast wees ze op het aantal van 280 scholen dat zich vrijwillig heeft aangemeld voor de pilot, terwijl er 150 nodig waren. Er is nog maar één school afgehaakt. Die lijkt dus in een behoefte te voorzien. Ook zijn scholen vrij om te kiezen voor welke leerlingen en bij welk vak zij de DTT bij de pilot inzetten.

Bussemaker was het niet eens met de suggestie van Loes Ypma om tussentijds te stoppen met de pilot. Wat haar betreft kan deze beter eerst worden afgemaakt, en dan beoordeeld worden of de toets wenselijk is.

DTT niet verkapt uitrollen via pilot

Verus vindt het terecht dat een grote meerderheid van de Kamer kritiek heeft op de gang van zaken rond de DTT-pilot. In 2013 namen wij het initiatief tot een breedgedragen brief uit het onderwijs: maak de DTT niet verplicht.  Dat zou docenten in hun professionaliteit en scholen in hun inrichtingsvrijheid aantasten, en de kans vergroten dat leerlingen onderwijs vooral ervaren als een ‘toetsfabriek’. We waren dan ook blij dat in juni 2014 bleek dat de staatssecretaris afzag van de verplichte DTT.

Het is principieel onjuist dat er al gekozen werd voor ontwikkeling van de DTT vooruitlopend op de destijds voorgenomen verplichting. Dat is de aanzet geweest voor deze grote en dure pilot. We zijn benieuwd naar de brief van de staatssecretaris, en zijn van mening dat de DTT niet alsnog op een verkapte manier mag worden uitgerold over het onderwijs via een pilot.

Een slimme gesubsidieerde marketingtruc

Na afloop van de discussie in de Kamer liet ook de ChristenUnie nog aan Verus weten kritisch te zijn. Onderwijswoordvoerder Eppo Bruins ziet De DTT als een product op zoek naar een afzetmarkt, 'en staatssecretaris Dekker subsidieert daarvoor de reclamecampagne van 8 miljoen euro, tegen de wil van een Kamermeerderheid in'.

Deze diagnostische toets is eigenlijk een commercieel product-in-ontwikkeling, aldus de CU-er. Bruins: 'Ik krijg sterk de indruk dat deze pilot heel veel informatie oplevert voor Cito en SLO om hun producten weer te verbeteren en zo een inhoudelijk voordeel te behouden. De DTT bevindt zich op de schimmige grens tussen overheidstaak en marktwerking. Cito creëert een vraag en een behoefte en doet dat met geld van de belastingbetaler. Een slimme gesubsidieerde marketingtruc - en blijkbaar is de verknoping tussen OCW-ambtenaren en Cito zo hecht dat zelfs een meerderheid in de Kamer het niet kon tegenhouden.'

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs