U bent hier

Kamer: salarissen bestuurders in het mbo aan banden

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de salarissen van de bestuurders in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan banden legt. Een voorzitter van een college van bestuur mag van de Kamer niet meer verdienen dan de minister-president. Deze zogeheten Balkenendenorm bedraagt (zonder toeslagen) ongeveer 120.000 euro. De norm is ruim 170.000 euro als de pensioenvoorziening wordt meegerekend.

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de salarissen van de bestuurders in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan banden legt. Een voorzitter van een college van bestuur mag van de Kamer niet meer verdienen dan de minister-president. Deze zogeheten Balkenendenorm bedraagt (zonder toeslagen) ongeveer 120.000 euro. De norm is ruim 170.000 euro als de pensioenvoorziening wordt meegerekend.

Tekst: Emmanuel Naaijkens

In een motie, ingediend door de Kamerleden De Rooij (SP) en Depla (PvdA), is deze eis vastgelegd. De motie kreeg deze week de steun van SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, CU, SGP, CDA en PVV. De partijen willen voorkomen dat er excessieve beloning plaatsvindt in de publieke sector. Staatssecretaris Van Bijsterveldt zei in het debat het eens te zijn met de strekking van de motie, maar ze wil eerst het standpunt van het kabinet afwachten op het rapport van de commissie Dijkstal. Deze commissie heeft afgelopen najaar voorstellen gedaan om de buitensporige salarissen van bestuurers in de (semi-) publieke sector terug te dringen.

De meerderheid van de onderwijsspecialisten in de Kamer wil hier echter niet op wachten. Nathalie de Rooij (SP) greep de wijziging van de wet Beroepseducatie en volwassenenonderwijs (Web) aan om de regering aan te sporen nu al in actie te komen en met een wettelijke regeling paal en perk te stellen aan de hoogte van de salarissen. Ze wees de staatssecretaris erop dat deze zelf al eerder in de Kamer heeft gezegd dat voor het beroepsonderwijs de Balkenendenorm gehanteerd moet worden.

De mbo-instellingen hebben weliswaar in 2006 zelf ook al een code opgesteld waarin is vastgelegd hoe de hoogte van de bezoldiging van de bestuurders moet worden vastgesteld.  Maar die code is volgens de Kamer geen garantie dat de bezoldiging excessief stijgt.

Van Bijsterveldt erkende in het debat dat er in het mbo salarissen aan topbestuurders worden uitbetaald die liggen boven het maximum dat nu al in de Web staat. Dat maximum is schaal 18, ongeveer 100.000 euro per jaar, zonder toeslagen. De bestuurders mogen boven deze top een toeslag van maximaal 15 procent ontvangen. De staatssecretaris gaf toe dat 'in veel instellingen die schaal 18 onvoldoende is gehandhaafd. Dat is een feit, maar die mensen zij nu wel aangesteld en er liggen arbeidsrechtelijke overeenkomsten.'

De bewindsvrouw voert inmiddels gesprekken met individuele raden van toezicht 'waarin wordt vastgesteld dat zij echt te hoog zitten.' Volgens Van Bijsterveldt wordt er door de raden van toezicht goed gereageerd op haar kritiek op de hoogte van de beloningen. "Mensen zijn zich ook niet altijd bewust van hoe het precies zit." Van Bijsterveldt sluit niet uit dat, als de aanbevelingen van de commissie Dijkstal worden doorgevoerd en de salarissen van de topbestuurders in het mbo te hoog blijken te zijn, zij alsnog ingrijpt.

Niet transparant Uit een advies van de onafhankelijke commissie Governance Code BVE, uitgebracht in januari van dit jaar, blijkt overigens dat een minderheid van de mbo-instellingen niet (voldoende) transparant is als het gaat om de bezoldigingsstructuur. De instellingen zijn verplicht om daar in hun jaarverslag duidelijkheid over te verschaffen.

MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs