U bent hier

Kabinet: Cao's onderwijs te duur

De cao's die eerder voor het onderwijs zijn afgesproken, zijn, achteraf gezien, te duur. Dat stelt het kabinet in een toelichting op de Voorjaarsnota, waarin de financiële lijnen voor de komende begroting zijn uitgezet. Hoe het probleem moet worden opgelost staat niet in de nota, maar het kabinet zal aan de werkgevers niet meer vergoeden dan wat nu het gemiddelde is van de loonstijging in de markt.

De cao's die eerder voor het onderwijs zijn afgesproken, zijn, achteraf gezien, te duur. Dat stelt het kabinet in een toelichting op de Voorjaarsnota, waarin de financiële lijnen voor de komende begroting zijn uitgezet. Hoe het probleem moet worden opgelost staat niet in de nota, maar het kabinet zal aan de werkgevers niet meer vergoeden dan wat nu het gemiddelde is van de loonstijging in de markt.

Bij het afsluiten van de cao's is bij de bekostiging uitgegaan van de loonontwikkeling in de markt. Als gevolg van de economische crisis blijkt die lager dan indertijd geraamd. Het kabinet wil echter niet tornen aan de loonafspraken in de cao's in het onderwijs, maar is dus ook niet van plan om de volledige kosten van die loonstijging voor zijn rekening te nemen. Het gaat uit van de referentiesystematiek, dat wil zeggen dat onderwijssectoren een vergoeding krijgen die overeenkomt met het gemiddelde uit de marktsector.

Hoe het gat moet worden gedicht staat niet in de Voorjaarsnota. Voor de politie, die net als het onderwijs en het Rijk, een te dure cao heeft, staat de oplossingsrichting wel aangegeven. Daar zal onder meer een beroep moeten worden gedaan op de eigen vermogens van de korpsen. Op dit moment doet de commissie Don onderzoek naar de vermogenspositie van de scholen, mogelijk dat daar een oplossing moet worden gevonden. Het kabinet wil in ieder geval voorkomen dat specifieke scholen in de problemen komen en laat daarom bekijken of het schatkistbankieren kan worden verruimd.

Uit de Voorjaarsnota blijkt verder dat de beschikbare middelen worden aangepast aan de nieuwe (hogere) ramingen van leerlingen- en studentenaantallen. Hiervoor worden meevallers op het gebied van studiefinanciering en middelen die in 2008 niet meer besteed konden worden (de eindejaarsmarge) ingezet. Ook zullen de middelen (30 miljoen euro) die bedoeld waren voor de tegemoetkoming in de reiskosten van 16- en 17-jarige mbo-ers anders worden ingezet. De vergoeding voor deze mbo'ers was recent onder druk van de Tweede Kamer ingevoerd.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs