U bent hier

Juridische helpdesk Verus behandelt recordaantal vragen!

Juridische helpdesk Verus

Sinds 2009 behandelde de juridische helpdesk van Verus niet zoveel vragen als dit jaar. Eind oktober stond de teller op 3960 vragen, tegen 3904 in dezelfde periode vorig jaar.

Meest gestelde vragen

Veel telefoontjes en mailtjes gingen over de zorgplicht en de aansprakelijkheid van scholen met betrekking tot allerlei (buitenschoolse) activiteiten, zoals bijvoorbeeld schoolzwemmen of een schoolreisje. Hoe ver reikt deze verantwoordelijkheid en welke afspraken zijn in dat verband handig om vast te leggen? Ook de stakingen in het onderwijs en privacywetgeving riepen bij veel schoolbesturen veel praktische vragen op. Zo vragen steeds meer schoolbesturen zich af of zij in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (en straks de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming) wel juist handelen. Mag bijvoorbeeld een klassenfoto zomaar op de website van de school worden geplaatst?

Hoe dan ook, duidelijk is dat leden van de Verus de helpdesk erg goed weten te vinden. Fijn daarbij is om te merken dat ook steeds meer nieuwe leden bij de juridische helpdesk aankloppen. De juristen van de helpdesk (Rieneke Vink, Stephanie Loth en Lianne Flierman) behandelen alle vragen met veel plezier en toewijding en proberen de leden met hun deskundigheid wegwijs te maken in alle wetten en regels waarmee zij te maken krijgen.

Actuele artikelen

Leuk daarbij is om op te merken dat de helpdesk niet alleen de vragen behandelt die rechtstreeks aan haar gesteld worden, maar ook regelmatig artikelen publiceert waarin aandacht wordt geschonken aan actuele onderwerpen.

Lees hier de verschillende bijdragen:

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs