U bent hier

Juridische helpdesk FAQ

De juridische helpdesk van Verus beantwoordt jaarlijks zo’n 5000 vragen over de meest uiteenlopende zaken. Elke maand beantwoordt ze een Frequently Asked Question. Dit keer: Door personeelstekort ben ik genoodzaakt gebruik te maken van een uitzend- of detacheringsbureau. Waar moet ik zoal op letten?

VOG

Let er allereerst op dat ook personeel dat tijdelijk wordt ingehuurd over een geldige Verklaring omtrent gedrag (VOG) beschikt, die bij overlegging niet ouder mag zijn dan zes maanden. Het uitzend- of detacheringsbureau is hiervoor verantwoordelijk. Maar het schoolbestuur is er voor verantwoordelijk dat dit gecontroleerd wordt. Met het uitzend- of detacheringsbureau kan bijvoorbeeld contractueel vastgelegd worden dat alleen personeel met een geldige VOG ingezet mag worden. Het schoolbestuur kan dit controleren door daarnaast bijvoorbeeld bij het uitzendbureau een fax van de VOG te vragen.

Lesbevoegdheid

Daarnaast is het verstandig om na te gaan of de persoon die het schoolbestuur gaat inhuren daadwerkelijk over de vereiste lesbevoegdheid beschikt. Vraag daarom het diploma, waaruit de betreffende bevoegdheid blijkt, op bij het uitzend- of detacheringsbureau.

Lees de kleine lettertjes!

Onze ervaring leert dat de algemene voorwaarden, die op de inleenovereenkomst met het uitzend- of detacheringsbureau van toepassing worden verklaard, vooraf niet altijd even goed bestudeerd worden. Dit terwijl in de algemene voorwaarden vaak belangrijke bepalingen staan, waar het schoolbestuur doorgaans nog moeilijk onderuit kan komen als hiervoor eenmaal is getekend.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepalingen met betrekking tot de vraag of en onder welke voorwaarden de opdrachtgever (het schoolbestuur dus) de inleenkracht na afloop van de inleenovereenkomst zelf in dienst mag nemen. Dit is in de meeste gevallen alleen toegestaan na het verstrijken van een bepaalde (relatief lange) periode dan wel na betaling van een (relatief hoge) vergoeding.

In eigen dienst

Tot slot: hou er rekening mee dat als een schoolbestuur de inleenkracht na afloop van de uitleenovereenkomst zelf in dienst wil nemen in dezelfde functie, je te maken krijgt met de arbeidsrechtelijke regels rond het opvolgend werkgeverschap. Dit betekent (o.a.) dat de arbeidsovereenkomsten die de werknemer eerder had bij het uitzend- of detacheringsbureau meetellen in de reeks arbeidsovereenkomsten. Ook telt de periode dat de werknemer werkzaam was bij het uitzend- of detacheringsbureau dan mee voor de berekening van de transitievergoeding en de in acht te nemen opzegtermijn.

Nog vragen? Of een andere vraag? Neem contact op met onze juridische helpdesk

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs