U bent hier

Je werk of je leven? Laat leerlingen nadenken over hun roeping voordat het over studies gaat

Doe je het voor het geld? Om iets bij te dragen aan de maatschappij? Aanzien te verwerven? Genoeg vrije tijd over te houden? Je werk of je leven? is lesmateriaal over studie- en beroepskeuze dat leerlingen op een andere manier laat nadenken over hun toekomst. Ben Tiggelaar geeft op 8 mei de officiële aftrap op het Guido in Amersfoort.

Je werk of je leven? is ontworpen door de Utrechtse werkgroep 500 jaar Protestantisme. De groep boog zich in het kader van 500 jaar Reformatie over het thema Luther en Werk. Docenten maatschappijleer en decanen krijgen binnenkort per post meer informatie over het lesmateriaal, maar het is vrij toegankelijk via www.jewerkofjeleven.nu

Wat is een beroep waard?

Het is geen theologieles, benadrukt Hugo Scherff (docent maatschappijleer op het Guido en medeontwikkelaar van het materiaal). Maar de lessen openen wel met een uitspraak van Luther: “Als een schoenlapper vol vuil of roet zit, als hij stinkt naar zweet, maar hij denkt bij zichzelf: God heeft mij vrouw en kinderen toevertrouwd en ik heb de taak hen lief te hebben en voor hen te zorgen, dan is het goed in Gods ogen.” Kortom: het wereldlijke beroep was volgens de reformator niet minder waard dan het geestelijke beroep.

“Het zet leerlingen aan het denken over de vraag wanneer hun werk wat waard is. Wanneer doet het ertoe? Wanneer draag je iets bij aan de maatschappij?”, zegt Scherff. “Is dat alleen als je doodzieke kinderen in Afrika helpt, of ook als je op een advocatenkantoor aan de Zuidas zit?”

Prangende vragen

Studie- en beroepskeuze gaat vaak uit van wat leerlingen leuk vinden, goed kunnen, of ze met een beroep geld kunnen verdienen en wat de toelatingscriteria voor een studie zijn. “Absoluut relevant”, vindt Scherff, “maar er zijn andere prangende vragen die beantwoord moeten worden voordat je tot een studiekeuze komt: wie ben ik? Heb ik een taak? Wat is die taak? Daar willen we leerlingen bij laten stilstaan.” 

Zou zo’n voorbereiding studie-uitval kunnen terugdringen? Scherff gelooft er wel in. “Veel leerlingen komen op basis van een heel beperkt aantal eenvoudige overwegingen tot een keuze. Het helpt om eerst na te denken over doel van je leven, wat je wilt bijdragen, voordat je naar concrete studies of beroepen kijkt.” 

Prijsvraag en debatavond

Nieuwsgierig? Je vindt alle informatie op www.jewerkofjeleven.nu. Ben Tiggelaar, gedragswetenschapper en NRC-columnist, geeft op 8 mei de officiële aftrap van Je werk of je leven? 

  • Aan het materiaal is een prijsvraag gekoppeld, waarbij jongeren worden uitgedaagd een filmpje te maken of een opstel te schrijven over de vraag 'Als ik over 50 jaar terugkijk op mijn loopbaan, wat wil ik dan zien?'
  • Dinsdagavond 3 oktober vindt in het kader van het project een debatavond plaats in de Jacobikerk in Utrecht, met o.a. Ben Tiggelaar, decanen, leerkrachten, ouders en opvoeders.

 

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs