U bent hier

Is uw organisatie al klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Waarschijnlijk heeft u er al veel over gelezen en gehoord. Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Vanaf dat moment komt de Wet bescherming persoonsgegevens te vervallen. Verus krijgt veel vragen van schoolbesturen over dit onderwerp. Gaat er nu echt zoveel wijzigen met de komst van de AVG? Moeten wij als organisatie anders gaan werken? Wat mogen wij nog wel en wat mogen wij niet meer doen met persoonsgegevens?

Wat gaat er wijzigen?

Vanaf 25 mei 2018 zal er inderdaad het een en ander wijzigen op het gebied van verwerking van persoonsgegevens. Toch blijft er ook heel veel hetzelfde als onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Persoonsgegevens mogen bijvoorbeeld nog steeds alleen verwerkt worden als dat noodzakelijk is om een bepaald doel te bereiken. Daarbij moet er ook altijd een grondslag zijn om persoonsgegevens te mogen verwerken, zoals een wettelijke verplichting. Dit wijzigt dus niet onder de AVG. Veel basisbeginselen die ook in de Wbp zijn opgenomen, zien we weer terugkomen in de AVG. 
 
Toch verandert er ook het een en ander als straks de AVG van toepassing wordt.
  • Op het gebied van de handhaving en de sanctiemogelijkheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): De AP kan straks boetes opleggen tot maximaal €20 miljoen. 
  • De verantwoordingsplicht van organisaties wordt groter. Veel organisaties zullen bijvoorbeeld een register moeten opstellen waarin alle verwerkingsactiviteiten worden bijgehouden. 
  • De privacyrechten van betrokkenen worden versterkt en uitgebreid. Zo is in de AVG het recht op vergetelheid opgenomen. Meer over de wijzigen kunt u nalezen in een recent artikel dat hierover op onze website is geplaatst.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat veel informatie over de AVG. Recentelijk heeft zij een handig overzicht op de website geplaatst waarin in een notendop wordt weergegeven welke elementen belangrijk zijn om te voldoen aan de AVG. Ook is op de website van de AVG een stappenplan te vinden waarin wordt uitgewerkt welke 10 stappen gezet kunnen worden om te zorgen dat een organisatie voorbereid is op de AVG.

Wat kan Verus voor u betekenen?

We zien in onze contacten met leden dat sommige schoolbesturen al geruime tijd bezig zijn met het treffen van voorbereidingen voor de komst van de AVG en andere net een begin hebben gemaakt. Bij de besturen die al aan de slag zijn gegaan, wordt onder andere gewerkt aan instrumentele, voorwaardenscheppende aspecten zoals protocollen, verwerkersovereenkomsten, IT-voorzieningen (registraties).
 
Verus ondersteunt schoolbesturen graag bij dit proces. Denk aan het geven van voorlichting, het geven van cursussen en het controleren en opstellen van verwerkers- en samenwerkingsovereenkomsten. Verder zijn wij momenteel in overleg met externe partijen om te komen tot een aanbod waarbij de schoolbesturen worden ondersteund, indien gewenst, in de IT-kant van de implementatie van de AVG. Ook gaan wij op korte termijn aan de slag met het actualiseren van de model privacyreglementen verwerking personeelsgegevens en leerlingengegevens. 
 
De komende tijd hopen wij in de nieuwsbrief regelmatig vanuit verschillende invalshoeken aandacht te besteden aan de AVG.
  

Lees u in en bereid u voor

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs