U bent hier

Inzicht in drijfveren versterkt governance

“Doordat zaken zichtbaar gemaakt worden, worden ze ook benoembaar.” Siebrith Hoekstein is voorzitter Raad van Toezicht bij CSG Liudger in Drachten. Het bestuur van de scholengemeenschap doorliep niet alleen een governancescan, maar er werd ook een Management Drives Test afgenomen. “Je wilt toch een professionaliseringsslag maken.”

Wat het beste is
De bestuurlijke structuur van CSG Liudger veranderde afgelopen schooljaar: er kwamen een Raad van Toezicht en College van Bestuur. “Een ingrijpend proces, dat we met hulp van de Besturenraad doorliepen”, vertelt Hoekstein. “Omdat zo’n verandering best wat voeten in de aarde heeft, namen we de tijd om alle stappen goed te overdenken. Centraal stond wat het beste is voor CSG Liudger.”

Verantwoordelijkheid
“Nu gaat het bestuurlijk goed, maar je moet ook zaken regelen voor slechtere tijden. Als er verhalen als van Vestia voorbij komen, schrik je toch. Dan voel je welke verantwoordelijkheid je draagt.”

Professionaliseren
In januari besloot Hoekstein´s Raad van Toezicht dat het goed was te professionaliseren. “We zijn toch een stelletje vrijwilligers dat spontaan bij elkaar is gekomen en wilden onszelf de spiegel voorhouden. Met een Management Drives Test wilden we meer inzicht krijgen in met wat voor mensen we eigenlijk aan tafel zitten.”

Structuur
Steeds meer besturen combineren een governancescan met een Management Drives Test, vertelt adviseur Carla Rhebergen. “De pas-op-de-plaats-governance-scan van de Besturenraad evalueert drie kanten van governance: de structuurkant, de communicatiekant en de sociale kant (het gedrag). CSG Liudger heeft bij het instellen van een Raad van Toezicht en een College van Bestuur eerst gewerkt aan de structuur van het nieuwe bestuursmodel.”

Nieuw gedrag
Maar na zo’n governanceverandering is er nog een stap nodig: “Breed in de organisatie moet duidelijk zijn waar welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen.  Als de bestuurders toezichthouders worden en de centrale directie bestuurder heeft dit ook gevolgen voor de geledingen daaronder. Nieuwe rollen vereisen nieuw gedrag en dat is niet altijd eenvoudig.”

Kracht en zwakte
Management Drives maakt op basis van een online test inzichtelijk wat de kracht van mensen is en hoe ze elkaar kunnen versterken. Rhebergen: “Door de individuele profielen te clusteren in een groepsprofiel wordt duidelijk hoe teams werken en waar de potentiële kracht en zwakte zit. Is dit duidelijk, dan stellen de toezichthouders en bestuurders ‘meer- en minderacties’ vast met als doel balans te creëren. Met latere feedbacksessies worden niet alleen drijfveren van mensen inzichtelijk, maar ook ‘gedrag’. Het doel is om beter op elkaar ingespeeld te zijn, om zo goed mogelijk te kunnen samenwerken en uiteindelijk het primaire proces te versterken.”

Opener
Hoekstein kijkt tevreden terug op de test. “Die maakt inzichtelijk waarom we reageren zoals we reageren. Je kunt mensen inzetten op hun sterkte. En het was ook goed voor de groep: die werd opener. Doordat zaken zichtbaar worden, worden ze ook benoembaar.”

Elke toezichthouder heeft nu een aantal aandachtspunten. Welke eigenschappen wil hij of zij loslaten? Welke behouden of verbeteren? Het zijn punten waarmee tijdens een vergadering en in de besluitvorming rekening gehouden wordt. Hoekstein: “Voor mij is dat bijvoorbeeld humor. Ik ben resultaatgericht maar wil tijdens de vergadering ruimte behouden voor een plezierige sfeer.”

Vacature
De voorzitter merkt dat de toezichthouders beter van elkaar begrijpen waarom ze op een bepaalde manier reageren en waarom ze met de een beter door de bocht kunnen dan met de ander. Bovendien is er binnenkort een vacature die wordt ingevuld naar aanleiding van de Management Drives Test. In de advertentietekst kan er al rekening mee gehouden worden welke ‘kleur’ een nieuw lid moet hebben.

Informatie
Hebt u vragen over governance? Wilt u meer weten over de governancescan of Management Drives? Dan kunt u contact opnemen met adviseur Carla Rhebergen, E crhebergen@besturenraad.nl, T 0348 74 44 22.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs