U bent hier

Invulling combinatiefuncties verloopt te traag

Het aanstellen van personen die binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport en cultuur combineren verloopt te traag. In de dertig grote gemeenten zijn per 1 januari 2009 zo'n 200 van deze combinatiefuncties gerealiseerd, dat hadden er bijna twee keer zoveel moeten zijn. De staatssecretarissen Bussemaker (VWS) en Dijksma (Onderwijs) maken zich daarom enige zorgen.

Het aanstellen van personen die binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport en cultuur combineren verloopt te traag. In de dertig grote gemeenten zijn per 1 januari 2009 zo'n 200 van deze combinatiefuncties gerealiseerd, dat hadden er bijna twee keer zoveel moeten zijn. De staatssecretarissen Bussemaker (VWS) en Dijksma (Onderwijs) maken zich daarom enige zorgen.

Dat blijkt uit een recente brief van Bussemaker aan de Tweede Kamer over het toekomstig sportbeleid. In die brief gaat ze ook in op de effecten van de Impulsregeling brede scholen voor de invoering van combinatiefuncties.

Deze (nieuwe) functies zijn in het leven geroepen om er voor te zorgen dat leerlingen niet alleen onder schooltijd bezig zijn met allerlei vormen van sport en cultuur, maar dat ze daar naadloos mee verder kunnen in hun vrije tijd. De gedachte is dat deze aanpak jongeren stimuleert om te gaan sporten of met cultuur bezig te zijn. De financiering van de functies geschiedt volgens een bepaalde verdeelsleutel door rijk en gemeenten.

Om die verbinding tussen de activiteiten binnen en buiten de school te verstevigen kunnen scholen (of gemeenten of bijvoorbeeld sportclubs) personen aanstellen die op beide terreinen werkzaam zijn.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een man of vrouw die een gymleraar ondersteunt tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, en die daarnaast activiteiten ontplooit voor diezelfde leerlingen bij een sportclub. Zo kan bijvoorbeeld een muziekdocent les geven op een school, maar daarnaast ook als docent werkzaam zijn bij een muziekschool waar de leerlingen actief muziek kunnen beoefenen.

Het streven van de ministeries van VWS en OCW is dat er, verspreid over heel Nederland, in 2012 in totaal 2500 combinatiefuncties zijn (omgerekend naar voltijd). De dertig grote gemeenten hebben het spits afgebeten en dit jaar gaan nog eens meer dan honderd gemeenten combinatiefuncties realiseren. Maar voor Bussemaker en Dijksma mag het tempo wel omhoog en daarom is met de 'kopgroepgemeenten' afgesproken dat ze een inhaalslag gaan maken.

>>Meer informatie over de combinatiefuncties

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs