U bent hier

Invoering gratis schoolboeken gaat door

De invoering van de gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs gaat door volgens de planning. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) ziet geen enkele aanleiding om het proces een jaar op te schorten. Dat heeft ze gezegd in het spoeddebat in de Tweede Kamer op 7 oktober 2008. Vanuit de oppositie was aangedrongen op uitstel vanwege (nieuwe) juridische problemen.

De invoering van de gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs gaat door volgens de planning. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) ziet geen enkele aanleiding om het proces een jaar op te schorten. Dat heeft ze gezegd in het spoeddebat in de Tweede Kamer op 7 oktober 2008. Vanuit de oppositie was aangedrongen op uitstel vanwege (nieuwe) juridische problemen.

Een deel van de schoolbesturen zou vanwege meerjarige contracten met distributeurs van schoolboeken niet in staat zijn om al voluit aan de regeling van de schoolboeken mee te doen. Het openbreken van de contracten zou tot miljoenenclaims kunnen leiden. In het kamerdebat bestreed de staatssecretaris echter dat hier sprake is van een nieuw juridisch probleem. Ze wees erop dat al in de eerste planopzet voor invoering van gratis schoolboeken is aangegeven dat er op het punt van bestaande contracten nog wel een juridische vraagstuk zou kunnen ontstaan.

Dat die juridische discussie zich nu aandient vindt Van Bijsterveldt daarom niet verrassend. Bovendien gaat het volgens haar niet om onoplosbare problemen. Schoolbesturen die aan een langlopend contract zijn gebonden kunnen daar in overleg met de andere partij wel een oplossing voor vinden, zo is de overtuiging van de staatssecretaris. "Ik heb er wel  vertrouwen in dat de vo-schoolbesturen een goede afweging kunnen maken, mede gelet op de vele complexe zaken waarin zij afwegingen moeten maken."

Het verwijt van de oppositie dat de staatssecretaris de schoolbesturen in de kou laat staan, wees ze van de hand. "Ik ga scholen zeker te hulp schieten. Ik ondersteun scholen aan alle kanten in het maken van een goede analyse van de situatie met betrekking tot contracten die zij in het verleden zijn aangegaan en die in het licht van de Europese aanbesteding reeds onrechtmatig waren en mogelijk leiden tot reactie van andere marktpartijen."

Maar ze is niet bereid om eventuele claims voor haar rekening te nemen. "Dat zou een vrijbrief zijn voor alle uitgevers om volledig uit te pakken. Dat lijkt mij echt niet verstandig. Ik vind dat scholen met elkaar en met leveranciers om de tafel moeten gaan zitten, hun eigen contacten goed moeten beoordelen en vervolgens met de uitgevers in gesprek moeten gaan over de wijze waarop tot een goede afwikkeling kan worden gekomen. Als er een claim komt omdat boeken nog niet zijn afgeschreven, kan ervoor worden gekozen om de boeken over te nemen en die in te brengen in een nieuw bestek. In dat geval moet de uitgever maar eens hard maken dat er reële kosten zijn in het licht van de aanbesteding. Ik betaal van die 45 mln. al € 10.000 per school en € 31 per kind. Dat zijn heel forse bedragen".

Een groot aantal scholen is al begonnen met de voorbereiding van de Europese aanbestedingsprocedure voor aanschaf van de schoolboeken. Er zijn inmiddels acht procedures gestart voor ruim 40 besturen, die in totaal meer dan 100 scholen vertegenwoordigen. Samen goed voor meer dan 150.000 leerlingen. Bovendien staan circa 60 schoolbesturen op het punt van aanbesteden, goed voor 220.000 leerlingen. Een deel van de scholen huurt een externe deskundige in om het proces te begeleiden.  Voor de invoeringskosten krijgen de scholen een tegemoetkoming van € 10.000 en de € 31 per leerling.

In het debat benadrukte de staatssecretaris op vragen van D66'er Pechtold dat de € 316 die ouders in 2008 als tegemoetkoming op hun rekening gestort krijgen belastingvrij is.

>>Meer informatie: www.gratisschoolboeken.nl

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs