U bent hier

Interview Pro Life-manager Abwin Luteijn: ‘Ik geloof in christelijke zorg’

Verus biedt u collectieve zorgverzekeringen aan van twee zorgverzekeraars: Zilveren Kruis en Pro Life. Pro Life is onderdeel van Zilveren Kruis en heeft als christelijke zorgverzekeraar een eigen visie op het leven. Manager Abwin Luteijn over zijn geloof in christelijke zorg.   

U zegt dat u gelooft in christelijke zorg. Maar wat is christelijke zorg?
“Er is bestaat geen definitie van christelijke zorg. Bij Pro Life gaan we er vanuit dat christelijke zorg gebaseerd is op Bijbelse normen en waarden. Dat deze zorg gegeven wordt vanuit naastenliefde. Wij zien de meerwaarde van christelijke zorg ontstaan in situaties waarbij geloof en zorg elkaar raken. Bijvoorbeeld bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener begrijpt waarom iemand een bepaalde keuze maakt. Zo krijgen christenen zorg die aansluit bij hun identiteit.”

Waarin verschilt Pro Life met andere zorgverzekeraars? 
“Pro Life is de christelijke zorgverzekeraar. Dit betekent dat we naast reguliere zorg zoals fysiotherapie, brillen en orthodontie ook christelijke zorg vergoeden. Bij christelijke zorg kunt u denken aan kraamzorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg rondom het levenseinde. Wij vergoeden geen medische handelingen die het leven opzettelijke beëindigen. Dat is het grootste verschil met andere zorgverzekeraars.”

Wat is volgens u het kenmerkende verschil tussen Pro Life en andere zorgverzekeraars?
“Wij kijken wat er in de samenleving gebeurt. En hoe we daar als christelijke zorgverzekeraar, binnen onze mogelijkheden, zorg voor kunnen inkopen. 
Zo vergoeden we uit onze aanvullende verzekeringen christelijke psychosociale hulpverlening. Echtparen met bijvoorbeeld relatieproblemen kunnen via Pro Life gebruikmaken van relatietherapie. Maar ook kinderen die als gevolg van echtscheiding in de knel komen, worden geholpen.  

Naast relatietherapie kunnen klanten ook gebruik maken van cursussen en programma’s bij identiteitsproblemen, ouder-kind problemen, gezins- en opvoedingsproblemen en systeemtherapie voor het gezin. 

Wist u dat 4 op de 10 Nederlanders in zijn leven geestelijke gezondheidszorg nodig heeft? Niet al deze zorg wordt vergoedt. Pro Life vergoed daarom naast reguliere zorg deze christelijke psychosociale hulpverlening.” 

U adverteert dat Pro Life toegang biedt tot christelijke zorg. Hoe doen jullie dat?
“Wij brengen klanten (zorgvragers) en zorgverleners bij elkaar. Zodat iedereen gebruik kan maken van die zorg die het beste bij hem of haar past. Hiervoor maken wij afspraken met veel christelijke zorgverleners. Bijvoorbeeld bij geestelijke gezondheidszorg kunnen klanten binnen 2 tot 4 weken terecht bij een christelijke zorgverlener. 

Ook ondersteunen wij initiatieven zoals Ikzoekchristelijkehulp.nl. Op deze website staan meer dan 1.400 christelijke zorgverleners. Klanten kiezen bij Pro Life altijd zelf naar wie ze toegaan. Wij zorgen ervoor dat ze kunnen kiezen.”

Hoe gaan jullie om met ethische dillema’s?
“Voor sommige vergoedingen hebben wij aparte afspraken gemaakt over ethische principes. Denk aan prenatale screening, alternatieve geneeswijzen en terminale zorg. Hierbij zijn wij uitgegaan van het advies van het Lindeboom Instituut, de NPV en de Pro Life Raad. 
Dit betekent dat er soms beperkingen of uitsluitingen zijn. Of dat we juist een andere keuze bieden die past bij Bijbelse normen en waarden. We zijn ons ervan bewust dat de meningen over ethische principes verdeeld zijn.”

U gaat moeilijke vragen dus niet uit de weg? 
“Nee. Nieuwe medische ontwikkelingen zijn vaak een vooruitgang, maar stellen ons ook voor ethische vragen. Niet alles wat mogelijk is, is verantwoord. 
Voor het beoordelen hiervan hebben wij de Pro Life Raad. Deze groep deskundigen adviseert ons op medisch en ethisch gebied. Bijvoorbeeld over een verantwoorde  IVF-methode. Hierbij worden onbevruchte eicellen ingevroren en zijn er geen restembryo’s. Met 5 ziekenhuizen hebben wij hierover afspraken gemaakt en daar kunnen klanten terecht voor deze methode.”

Gaan kwaliteit en identiteit samen in de zorg?

“Ja. Wij maken afspraken met zorgverleners over de kwaliteit van zorg. Bij christelijke zorg stellen we daarnaast eisen aan de identiteit. Om dit te beoordelen is er het Keurmerk Christelijke Zorg. Bij zorgverleners met het keurmerk ervaart u goede zorg, met aandacht voor uw geloof.” 

Laatste vraag, ik wil niet altijd alles online regelen. Kan ik ook persoonlijk vragen stellen bij Pro Life?
“Uiteraard helpen wij u in uw persoonlijke situatie. Onze Klantenservice helpt bij vragen over uw zorgverzekering. De persoonlijke Zorgcoach bemiddelt bij wachttijden en geeft zorgadvies. Voor medisch-ethische vragen rondom kinderwens, gezinsvorming en geestelijke gezondheidszorg kunt u terecht bij de Pro Life Vertrouwensarts.”

Wilt u meer informatie over Pro Life kijk dan op: prolife.nl

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs