U bent hier

Instroom Poolse leerlingen beperkt

Er staan veel minder leerlingen uit Oost-Europese landen, en in het bijzonder Polen, ingeschreven in het Nederlandse onderwijs dan gedacht. En ze vormen ook niet echt een probleemgroep. Afgelopen schooljaar zaten er ruim tweeduizend Oost-Europese kinderen in Nederland op school. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Dijksma.

Er staan veel minder leerlingen uit Oost-Europese landen, en in het bijzonder Polen, ingeschreven in het Nederlandse onderwijs dan gedacht. En ze vormen ook niet echt een probleemgroep. Afgelopen schooljaar zaten er ruim tweeduizend Oost-Europese kinderen in Nederland op school. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Dijksma.

Het onderzoek is een reactie op berichten in de media over een enorme toestroom van met name Poolse leerlingen. De ouders van deze kinderen zijn naar Nederland gekomen om te werken. Voor werknemers uit een aantal nieuwe lidstaten is het door het wegvallen van de grenzen gemakkelijk om in ons land de kost te verdienen.

Uit een enquête onder scholen en op basis van eigen telgegevens concludeert Dijksma dat relatief weinig kinderen uit de zogeheten MOE-landen (Midden- en Oost-Europa) hier naar school gaan. In 2006 stonden er 1790 MOE-leerlingen ingeschreven, een jaar later waren dat er 2075. Bovendien zijn die leerlingen verspreid over meer dan duizend scholen.

In een brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat scholen geen eenduidige aanpak hanteren om de MOE-kinderen te laten aansluiten bij het Nederlandse onderwijssysteem, maar dat de leerkrachten er vertrouwen in hebben dat dat soepel verloopt. Het gaat doorgaans om kansarme kinderen, maar volgens Dijksma is hun achterstand zeker niet problematischer dan die van andere kansarme leerlingen in Nederland.

Uit het onderzoek komt wel naar voren dat scholen ruimere faciliteiten en meer ondersteuning van de overheid willen. Volgens Dijksma is dat geen probleem omdat er al financiële regelingen bestaan, waar kennelijk niet alle scholen van op de hoogte zijn. Ze gaat daarom de voorlichting intensiveren en ze zal wijzen op het Steunpunt MOE-leerlingen dat directies en leerkrachten advies kan geven. Dit najaar 2008 is er een conferentie over de opvang van MOE-leerlingen.

Op basis van informatie van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) verwacht Dijksma dat het aantal Oost-Europese werknemers komend jaar minder fors zal groeien. Ze gaat ervan uit dat het aantal MOE-leerlingen stabiel zal blijven of zelfs zal teruglopen.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs