U bent hier

Inspectieaandacht zorgleerlingen schept verplichtingen

De Inspectie van het Onderwijs constateert in haar onderwijsverslag 2007/2008 dat scholen onderwijs van voldoende kwaliteit bieden. Onderwijs voor leerlingen die extra zorg nodig hebben is te vaak onvoldoende en te weinig effectief. De Besturenraad vindt dat de inspectie hier terecht de verantwoordelijkheid bij scholen neerlegt, maar stelt dat de overheid voldoende ruimte moet geven om dit mogelijk te maken.

De Inspectie van het Onderwijs constateert in haar onderwijsverslag 2007/2008 dat scholen onderwijs van voldoende kwaliteit bieden. Onderwijs voor leerlingen die extra zorg nodig hebben is te vaak onvoldoende en te weinig effectief. De Besturenraad vindt dat de inspectie hier terecht de verantwoordelijkheid bij scholen neerlegt, maar stelt dat de overheid voldoende ruimte moet geven om dit mogelijk te maken.

Wij zien in de aandacht van de inspectie voor zorgleerlingen een belangrijke aanwijzing dat standaardisering en het zogenaamde 'economisch denken' in het onderwijs verder moeten worden tegengegaan.

Een beroep op scholen om meer aandacht aan de zorgleerlingen te geven, past dan ook niet bij de toenemende regeldruk en bijvoorbeeld het wetsvoorstel 'Goed bestuur, goed onderwijs'. Dat leidt juist tot verschraling van het onderwijs en stimuleert de afrekening op toetsresultaten (zie ook ons persbericht hierover).

Ook past de aandacht voor zorgleerlingen niet bij de urennorm. In het voortgezet onderwijs moet nota bene 17% van de leerlingen extra aandacht krijgen. Tegelijkertijd hamert de inspectie op de norm voor onderwijstijd, die juist extra aandacht voor individuele leerlingen bemoeilijkt.

Schoolleiding en besturen Dat schoolleiding en besturen zich te weinig betrokken voelen bij kwaliteitszorg en leerlingenzorg, pakken we op. In toenemende mate werken we dan ook samen met bestuurders en managers aan verbetering van kwaliteit.

Daarin past ook de vroegtijdige signalering wanneer scholen zwak of zeer zwak dreigen te worden. Hier hebben we speciale instrumentarium voor beschikbaar, waar schoolleiders mee aan de slag gaan.

Door schoolbestuurders explicieter te betrekken in de kwaliteitsdiscussie, is er een belangrijke verbetering te realiseren. 

Sociale opbrengsten De Inspectie van het Onderwijs gaat meer aandacht besteden aan de manier waarop scholen hun socialiserende functie vervullen. Wij zijn blij met die brede opvatting van opbrengsten van onderwijs.

Voor ons is onderwijskwaliteit echter nóg breder. Die zou moeten worden afgemeten aan de manier waarop scholen bijdragen aan de totale vorming van jonge mensen op cognitief, sociaal-emotioneel en levensbeschouwelijk gebied.

>>Voor het volledige rapport van de inspectie zie: www.onderwijsinspectie.nl.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs