U bent hier

Inspectie: voortgezet onderwijs pot geen geld op

De Inspectie van het Onderwijs heeft geen aanwijzingen dat in het voortgezet onderwijs als geheel geld 'op de plank' ligt dat niet aan onderwijs wordt besteed. Het totale eigen vermogen van vo-instellingen was eind 2006 ongeveer 1,6 miljard euro. Dat is volgens de inspectie niet meer dan vo-instellingen nodig hebben om hun financieringsbehoefte te dekken en financiële risico's op te vangen.

De Inspectie van het Onderwijs heeft geen aanwijzingen dat in het voortgezet onderwijs als geheel geld 'op de plank' ligt dat niet aan onderwijs wordt besteed. Het totale eigen vermogen van vo-instellingen was eind 2006 ongeveer 1,6 miljard euro. Dat is volgens de inspectie niet meer dan vo-instellingen nodig hebben om hun financieringsbehoefte te dekken en financiële risico's op te vangen.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs had om het onderzoek gevraagd. De resultaten zijn input voor het onderzoek naar het vermogensbeheer van onderwijsinstellingen waarmee de commissie-Don is begonnen. Die commissie komt naar verwachting medio 2009 met haar rapport.

Risico-instellingen De inspectie neemt het weerstandsvermogen als maatstaf voor de vermogenspositie van schoolbesturen. Dat is het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de totale baten, met uitzondering van de bijzondere baten. Het gemiddelde weerstandsvermogen in het vo was eind 2006 27%.

Bijna een kwart van de vo-besturen had een weerstandsvermogen van meer dan 40%. Bij die "risico-instellingen" intensiveert de inspectie het toezicht, omdat daar mogelijk ten onrechte geld 'op de plank' blijft liggen. De inspectie weegt daarbij de specifieke risico's en bijzondere omstandigheden van de schoolbesturen mee.

Verantwoording De inspectie vindt dat de schoolbesturen in het algemeen tekortschieten in het toelichten van de omvang en ontwikkeling van hun weerstandsvermogen. Ze kan niet uitsluiten "dat er individuele schoolbesturen zijn met hogere reserves dan nodig". Schoolbesturen moeten volgens de staatssecretaris hun risicomanagement, financieel beleid en planning verder professionaliseren.

>>Onderzoek Vermogenspositie voortgezet onderwijs

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs