U bent hier

Inspectie toetst voorbereiding schoolplan en governance-structuur

Drie maanden voordat een nieuwe school start, moet de inspectie de voorbereiding van een schoolplan en governance-structuur toetsen. Die maatregel neemt staatssecretaris Dekker naar aanleiding van het Onderwijsraadadvies Voorkomen draaideurconstructie.

Deze week reageerde Dekker op Voorkomen draaideurconstructie. Daarin staan plannen om te voorkomen dat bestuurders van een school waarvan de bekostiging is beëindigd (vanwege falende onderwijskwaliteit, bestuurlijke wanorde of te weinig belangstelling) een nieuwe school kunnen stichten. 


Een stevig fundament

Dekker wijst erop dat misstanden nooit helemaal te voorkomen zijn. “De beste garantie is het leggen van een stevig fundament van checks en balances in het stelsel.”

Dekker onderschrijft de volgende adviezen van de Onderwijsraad:

  • Drie maanden voorafgaand aan de start van de nieuwe school moet de voorbereiding van een schoolplan en governance-structuur getoetst worden door de inspectie. “Dat geeft meer inzicht in de organisatiestructuur en de daarbij behorende taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en intern toezichthouder.” Nu is al bij wet geregeld dat de inspectie drie maanden voor aanvang van de bekostiging toetst op de bekwaamheid van leraren en op onderwijstijd. 
  • Er komt een beroepsverbod voor frauduleuze bestuurders. De minister van Veiligheid en Justitie werkt aan een wetsvoorstel dat dat regelt. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor bestuurders in het onderwijs.
  • Er worden geen individuele gevolgen verbonden aan een aanwijzing wegens wanbeheer. Dat “zou een zwarte lijst van bestuurders opleveren”.
  • Besturen van een zeer zwakke school wordt niet verboden een nieuwe school of nevenvestiging te stichten. “Ik vind net als de raad dat deze besturen niet belet moeten worden om andere scholen te stichten.”


Deze adviezen van de Onderwijsraad wijst Dekker af:

  • Een verklaring omtrent gedrag (vog) voor de direct onderwijsgevenden, bestuurders en toezichthouders. Dekker wijst erop dat de wettelijke verplichting van een vog al bestaat voor leidinggevend personeel en onderwijsgevenden en een vog voor bestuurders nergens bestaat. Bovendien zou deze het probleem van (terugkerende) falende bestuurders en toezichtouders niet oplossen.
  • Het bestuur van een school dat een aanwijzing van de minister heeft gekregen, voor een periode van vijf jaar beperken in zijn mogelijkheden om een nieuwe school of nevenvestiging bekostigd te krijgen. Is geen oplossing voor draaideurconstructies omdat individuele bestuurders altijd gewisseld kunnen worden en in een nieuwe rechtspersoon kunnen treden. 


Lees hier de volledige Beleidsreactie op Onderwijsraadadvies Voorkomen draaideurconstructie

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs