U bent hier

Inspectie pakt scholen aan met te hoog cijfer schoolexamen

De inspectie pakt vanaf volgend jaar scholen harder aan waar de leerlingen een aanzienlijk hoger cijfer voor het schoolexamen (SE) halen, dan voor het centraal eindexamen (CE). De maatregel is niet alleen van toepassing op de reguliere scholen, maar ook op vavo, agrarisch onderwijs en particuliere scholen. Staatssecretaris Van Bijsterveldt kondigt dat aan in een brief aan de Tweede Kamer over haar voorstel om de exameneisen op havo en vwo te verscherpen.

De inspectie pakt vanaf volgend jaar scholen harder aan waar de leerlingen een aanzienlijk hoger cijfer voor het schoolexamen (SE) halen, dan voor het centraal eindexamen (CE). De maatregel is niet alleen van toepassing op de reguliere scholen, maar ook op vavo, agrarisch onderwijs en particuliere scholen. Staatssecretaris Van Bijsterveldt kondigt dat aan in een brief aan de Tweede Kamer over haar voorstel om de exameneisen op havo en vwo te verscherpen.

Onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers bracht en aantal jaren geleden aan het licht dat op een aantal scholen leerlingen met het schoolexamen behoorlijk beter scoren dan op het centraal eindexamen. De betrokken leerlingen hebben daar voordeel bij, omdat het eindcijfer van een vak het gemiddelde is van het cijfer van het school- en van het centraal examen.

Volgens Dronkers holt dat op den duur de waarde van het diploma uit en staatssecretaris van Bijsterveldt huldigt ook die opvatting. Algemeen aanvaard is dat het cijfer voor SE en CE maximaal 0,5 punt uiteen mogen lopen, zegt de bewindsvrouw. Op een beperkt aantal scholen bedraagt dat verschil nu wel een vol punt en dat is voor Van Bijsterveldt onaanvaardbaar.

De inspectie gaat daarom harder en sneller optreden als een school boven de geaccepteerde bandbreedte uitgaat. Naarmate het verschil groter wordt en verbetering langer uitblijft, neemt de interventie van de inspectie toe. In het uiterste geval volgt er gedurende twee jaar een sanctie, wat betekent dat de examens onder toezicht van een staatsexamencommissie komen. Om het opleggen van sancties mogelijk te maken gaat het kabinet de relevante wetgeving aanpassen.

Verdere voorstellen Andere voorstellen op het gebied van de examinering zijn dat leerlingen gemiddeld een voldoende moeten halen voor alle vakken van hun centraal eindexamen en dat ze specifiek voor de vakken wiskunde, Engels en Nederlands maximaal een vijf als laagste cijfer mogen hebben.

Verder wil de staatssecretaris waarborgen dat de tweede correctie van het centraal examen overal serieus ter hand wordt genomen. Er komt een experiment waarbij de volgorde van eerste en tweede correctie worden omgedraaid. Daarnaast is er een plan van Cito en VO-raad om de ingeleverde antwoorden van de leerlingen te scannen, zodat een tweede corrector de stukken na kan kijken, zonder dat hij weet welke correcties de eerste corrector heeft aangebracht.

De verscherping van de exameneisen zijn volgens Van Bijsterveldt nodig om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs en de aansluiting met het hoger onderwijs te verbeteren.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs