U bent hier

Inspectie moet toezien op leerling-leraar ratio

Schoolbesturen moeten de leerling-leraar ratio toepassen en naleven. Dat staat in een motie die door de Tweede Kamer is aangenomen. Het lijkt er steeds meer op dat de Tweede Kamer op de stoel van het schoolbestuur wil gaan zitten.

Ingeperkte autonomie
De autonomie die besturen (in samenhang met directies en medezeggenschap) hebben, zou op een onaanvaardbare manier worden ingeperkt wanneer er alleen maar volgens de leerling-leraar ratio gewerkt mag worden. De Tweede Kamer vraagt van de regering om de inspectie te laten toezien op het naleven van de leerling-leraar ratio.

Lokale behoeften
De Kamerleden gaan voorbij aan het feit dat lokale behoeften bepalend moeten zijn voor een optimale inzet van personeel. Dat kan soms kleinere en soms grotere groepen tot gevolg hebben. Om maar niet te spreken van de gevolgen die dit plan heeft voor de huisvesting.

De Besturenraad roept de minister op om deze motie naast zich neer te leggen en de autonomie van besturen te respecteren. De inspectie heeft al voldoende mogelijkheden om besturen die onvoldoende presteren of geld oppotten aan te pakken.

Download
Lees hier de motie over Toezicht op toepassing leerling leraar ratio

MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs