U bent hier

”Inspectie moet Raden van Toezicht meer betrekken”

Het interne (Raad van Toezicht) en externe (Inspectie) toezicht op het onderwijs moet beter op elkaar worden afgestemd. Dat bepleit prof. dr. ir. R. Goodijk. De Inspectie betrekt de Raden van Toezicht te weinig bij de bewaking van de kwaliteit en de Raden zouden zich meer moeten laten zien.

Waarom een betere afstemming?
“Net zoals bijvoorbeeld in de zorg en bij woningcorporaties heeft ook het onderwijs meer autonomie en eigen verantwoordelijkheid gekregen. Desondanks wil de overheid, vanwege het publieke belang, nog veel rechtstreekse invloed op het bestuur. Het externe toezicht zou echter op iets meer afstand moeten staan, en meer afstemmen met c.q. overlaten aan het interne toezicht.”

Hoe dan?
“Het externe toezicht betrekt het intern toezicht te weinig bij de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs en passeert het intern toezicht te vaak. Deze afstemming is gewoon nooit goed doordacht. In feite gebeurt een deel van het toezicht dubbel, door zowel het externe als het interne toezicht. Of de Raden van Toezicht zijn nog teveel intern op de financiële gang van zaken gericht. Het contact tussen het interne en het externe toezicht hoeft niet heel intensief te zijn, er zou 1 of 2 keer per jaar met elkaar afgestemd kunnen worden.”

Intern toezicht dus niet alleen als boekhouder.
“Het intern toezicht, meestal de Raad van Toezicht, moet zich ook bekommeren om het publieke belang en zich meer profileren naar buiten toe. Koepelorganisaties van de Raden van Toezicht, zoals de VTOI, maar ook de Besturenraad, zouden Raden van Toezicht kunnen ondersteunen in hun maatschappelijke profilering. De taakopvatting van veel Raden van Toezicht is te beperkt, ze zouden zich veel pro-actiever kunnen mengen in de discussie over de toekomst van het onderwijs.”

Wijst niemand het interne toezicht dan op zijn publieke functie?
“De laatste tijd neemt het appèl op de publieke verantwoordelijkheid van de interne toezichthouders toe. Maar er is geen formeel forum waar tegenover een Raad van Toezicht verantwoording dient af te leggen. Veel hangt ook af van stakeholders zoals ouders. Die kunnen een zekere druk uitoefenen tot transparantie en verantwoording die verder gaat dan een kort formeel verslagje van de RvT in het jaarverslag. Trouwens: hoeveel ouder- of medezeggenschapsraden zouden het jaarverslag van de Raad van Toezicht nou daadwerkelijk lezen, laat staan er kritische vragen over stellen?”

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs