U bent hier

IKC-ontwikkeling voor school in gedeeld gebouw gedwarsboomd

Verhuist uw school naar een multifunctionele accommodatie? Let erop dat uw medebewoners een ander belang kunnen hebben dan het onderwijs. Met bijvoorbeeld als gevolg: de school kan geen IKC worden.

Vorige week deed de kortgedingrechter van de rechtbank Oost-Brabant een uitspraak in een geschil tussen een school- en een kinderopvangorganisatie die het sluitstuk vormt van wat begon als een geschil tussen een Vereniging van Eigenaren (VvE) en de schoolorganisatie.

Uitsluitend als schoolruimte

De betrokken school is gehuisvest op de begane grond. Boven de school bevinden zich woningen. De schoolorganisatie is appartementsrechteigenaar en zit samen met de eigenaren van de woningen in een VvE. In de splitsingsakte is als bestemming voor het appartementsrecht op de begane grond opgenomen: “Uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als schoolruimte en hetgeen daartoe behoort in de meest ruime zin”.

In het kader van de ontwikkeling tot IKC maakte een kinderopvangorganisatie sinds september 2016 gebruik van een deel van de schoolruimte. De woningeigenaren klaagden vrijwel meteen over overlast en een maand later al bepaalde de VvE dat kinderopvang in de schoolruimte ongewenst was en in strijd met de bestemming zoals in de splitsingsakte is omschreven.

Omdat de schoolorganisatie zich hier niet bij wilde neerleggen, is tot aan het gerechtshof over dit geschil geprocedeerd. De VvE kreeg begin dit jaar gelijk van het gerechtshof: “Het begrip ‘schoolruimte’ als bedoeld in de (hoofd)splitsingsakte moet worden uitgelegd als een ruimte voor onderwijs/opleiding, hetgeen wezenlijk iets anders is dan een ruimte voor opvang van kinderen van 0-4 jaar.”

Gebouw delen? Let op!

Conclusie: wanneer gedacht wordt aan het verhuizen naar een multifunctionele accommodatie (mfa), houdt u dan rekening met het feit dat de medebewoners in de mfa een heel ander belang kunnen hebben dan het onderwijs en wees er alert op hoe ruim het gebruik (de bestemming) van het appartementsrecht in de splitsingsakte wordt omschreven.

Dwangsommen

In de uitspraak van vorige week was de kern van het geschil het feit dat de kinderopvangorganisatie niet mee wilde werken aan een (snelle) ontruiming. De schoolorganisatie had lang getreuzeld, maar uiteindelijk toch de overeenkomst met de kinderopvangorganisatie opgezegd. Er was opgezegd met een termijn van, in eerste instantie, nog geen maand en subsidiair met een termijn van drie maanden. De schoolorganisatie had haast omdat de VvE de schoolorganisatie inmiddels een dwangsom had opgelegd voor elke dag dat er in strijd met de eerdere rechterlijke uitspraken toch nog kinderopvang in de school aanwezig was.

Ter vermijding van die dwangsommen had de schoolorganisatie een regeling getroffen met de VvE die onder andere inhield dat zij zich tot het uiterste zou inspannen om ervoor te zorgen dat de kinderopvang per 1 september 2018 zou zijn beëindigd. De VvE zou dan de dwangsommen niet innen. De kort gedingrechter oordeelde dat een opzegtermijn van nog geen maand onredelijk kort was. Hij achtte een termijn van 4 maanden – per 1 oktober 2018 - redelijk. De ontruiming diende dus uiterlijk 30 september 2018 plaats te vinden.

Tegengestelde belangen

Conclusie: met anderen “samenwonen” in één gebouw, betekent dat rekening gehouden moet worden met tegengestelde belangen. Een VvE heeft veel wettelijke rechten. Als alle andere bewoners van het gebouw dezelfde – ten opzichte van de school - tegengestelde belangen hebben, is de kans groot dat de school in de VvE aan het kortste eind trekt.

De verdeling van de stemmen in de VvE wordt vastgelegd in het reglement dat bij de notariële splitsingsakte is gevoegd. Het is verstandig om deze vaak lijvige akte goed door te nemen en u daarbij af te vragen welke gevolgen de afspraken voor de school kan hebben.

Uiteraard zijn wij bereid u daarbij van dienst te zijn.

mr. EliseVisser-Buizert

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs