U bent hier

Identiteitsdag Verus in het teken van de school als bouwplaats

De school als bouwplaats: dat is het thema van de jaarlijkse Verus Identiteitsdag, die op woensdag 3 november 2021 wordt gehouden. Aan de hand van een bijdrage door theoloog Thijs Caspers, een interactief vraaggesprek met Erik Borgman en door samen na te denken over verschillende bouwplaatsen, gaan deelnemers met elkaar aan de slag. Zo hopen we samen bij te dragen aan hoe je vanuit een positieve vrijheid vorm aan onderwijs, waar je je echt verantwoordelijk voor voelt, kunt geven.

Hoe vertel ik het verhaal over goed onderwijs op mijn school? En wat is daarin de betekenis van de vrijheid van onderwijs en hoe geven we daar samen met ouders en leerlingen vorm aan? Hoe vervul ik mijn rol als bestuurder of directeur/schoolleider daarbij? Dit zijn allerlei vragen waar we samen met jou op onze Identiteitsdag dieper op in willen gaan. Deze vragen kwamen voort uit het gesprek met een klankbordgroep van enkele leden, die meedachten over deze Identiteitsdag. ‘’Een van de drie bestuurders maakte de opmerking: help mij nou eens om mijn verhaal van goed onderwijs te vertellen. Wat doe ik met de vrijheid die ik heb? Als ik dit beter kan vertellen in mijn organisatie, gaat het ook beter werken’’, vertelt Marcel Elsenaar, Verusadviseur en medeorganisator van de Identiteitsdag.”De gedachte dat de school bouwplaats  is van de samenleving wordt door Erik Borgman in zijn recente publicatie uitgewerkt, en op deze dag gaan we daar concreet mee aan de slag.”

Allereerst zal theoloog Thijs Caspers, die het boek Thuis zijn in het onbekende schreef, aftrappen met een verhaal waarin hij zijn ervaring over een wandeltocht in Schotland deelt, waarbij hij merkt hoe allerlei conditioneringen van het normale bestaan wegvallen. Denk bijvoorbeeld aan telefoongebruik. ‘’Hij schrijft: je kunt je telefoon niet gebruiken, want je hebt geen bereik. En toch merk je dan aan jezelf: je moet even kijken. Hij beschrijft heel goed hoe zijn oriëntatie verschuift naar het landschap en hoe hij daarin kan bewegen. En daarmee ook de innerlijke vrijheid die hij krijgt om zelf te kiezen waar hij aandacht aan besteed’’, legt Elsenaar uit. Vanuit die vrijheid kun je ook ervaren waar je innerlijk door aangesproken wordt.

Vraaggesprek

Wat is het verband met het thema van de Identiteitsdag? ‘’Ik wil hem een verhaal laten vertellen, waarbij iedereen vanuit zijn eigen persoonlijke beleving kan begrijpen waar het om gaat. En dan maakt het niet uit of je bestuurder, leerkracht of pabo-student bent.’’ Als iedereen zijn plek in een vraagstuk heeft gevonden, dan kan dit ook vanuit gelijkwaardigheid en expertise met elkaar gedeeld worden en leren we van elkaar. Hoe raken deze punten aan hoe je voor de klas staat of leiding geeft aan een organisatie? Door het persoonlijke te verbinden met de professionele context, wordt er dieper op het thema ingegaan. Dit gebeurt in een gesprek waar naast Thijs Caspers ook  hoogleraar en theoloog Erik Borgman aan deelneemt en ingaat op vragen van de deelnemers.

Samen aan de slag

Na het vraaggesprek en de lunch in Antropia is het tijd om actief aan de slag te gaan en te kijken wat al deze handvatten en antwoorden betekenen voor jou als je de dag erna op je werk terugkomt. ‘’We richten acht bouwplaatsen in, waar we met elkaar aan de slag gaan met een specifieke bouwvraag. Adviseurs van Verus zullen de groepen hierbij begeleiden. Bijvoorbeeld de vraag: hoe vertel ik wat vrijheid van onderwijs op mijn school betekent? Degene die het gesprek faciliteert vraagt dan aan iedereen om zijn of haar verhaal te vertellen. Na twee verhalen wordt er gekeken hoe we het verhaal gehoord hebben en zoeken naar verbetering. Wat is je beginpunt? Welke elementen zijn van belang? Er komt een stuk storytelling bij kijken. De volgende deelnemers kunnen met concrete handvatten verder om hun verhaal zo goed mogelijk tot uiting te laten komen.

In elke groep kiezen we een andere doelgroep. Dan ga je bij voorbeeld aan de slag om het verhaal van je school aan leerlingen te vertellen, of aan een groep ouders. Hoe sluit je aan bij de bewuste en onbewuste vragen, en wat wil je met je verhaal bereiken? De opbrengst van deze dag voor de deelnemers zal per deelnemer verschillen. Gezamenlijk zullen we aan het eind van de dag meer weten hoe we de vrijheid voor onderwijs kunnen begrijpen als een belangrijke factor die ons ook verantwoordelijk maakt voor een goede onderwijspraktijk, zowel voor de leerling als voor de samenleving. En hopelijk doet ieder energie en inzichten op die de dagelijkse praktijk ook inspireren. 

Aanmelden

Het programma van de Identiteitsdag is van 10.00 tot 15.30 uur. De dag vindt fysiek plaats, maar onderdelen ervan zijn ook digitaal te volgen.

Meer informatie en aanmelden voor de Identiteitsdag

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs