U bent hier

Huidige CAO-PO loopt door

De PO-Raad en de vakbonden concluderen in een gezamenlijk schrijven dat het niet is gelukt voor 1 mei een onderhandelaarsakkoord af te sluiten voor een nieuwe CAO. De nu geldende CAO is op 22-12-2014 opgezegd door de vakbonden en de PO-Raad heeft deze opzegging schriftelijk bevestigd.

In de CAO staat dat bij een dergelijke opzegging opnieuw overleg tussen partijen moet plaatsvinden. Als in dit overleg geen overeenstemming wordt bereikt over een nieuwe CAO blijft de thans geldende CAO van kracht tot het moment dat er wel een akkoord is verkregen over een nieuwe CAO.
Om schoolbesturen duidelijkheid te geven over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid ten aanzien van benoeming en ontslag, hebben de PO-Raad en de vakbonden in hun gezamenlijke brief de gevolgen geschetst van de huidige situatie.

Gevolgen

Een van de gevolgen van het doorlopen van de CAO is dat het overgangsrecht van de nieuwe Wet werk en zekerheid nu van toepassing wordt en dat de bepaling dat er maximaal drie tijdelijke contracten mogen worden afgesloten in twee jaar nog niet geldt. Dit betekent dat invalkrachten komend schooljaar nog kunnen invallen onder dezelfde voorwaarden als nu.

Houdt u er wel rekening mee dat dit slechts geldt tot 1 juli 2016. Op die datum vervalt het overgangsrecht. Dit betekent dat als er op dat moment een tijdelijke arbeidsovereenkomst loopt die onder de bepalingen van de CAO nog tijdelijk kon zijn, deze van rechtswege op 1 juli 2016 vast wordt, als de bepalingen van de Wet werk en zekerheid geen tijdelijke arbeidsovereenkomst meer zouden toelaten.

Vervangingsbenoemingen

In het onderwijs worden vervangingsbenoemingen veelal afgesloten totdat degene die wordt vervangen terugkomt, maar uiterlijk tot 1 augustus of einde schooljaar. Het is raadzaam om dit niet automatisch meer bij iedere vervangingsbenoeming op de akte te zetten, maar alleen in die gevallen waar u er zeker van bent dat u ook op 1 juli 2016 met de betrokkene nog niet meer dan drie arbeidsovereenkomsten in twee jaar hebt afgesloten. 

Ook bij het vaststellen van de einddatum bij andere tijdelijke contracten geldt dat u er rekening mee dient te houden dat vanaf 1 juli 2016 per direct de nieuwe regels gelden en er dus vanaf dat moment een vast dienstverband kan ontstaan. 
Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de juridische helpdesk
 

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs