U bent hier

Hoogte ouderbijdrage blijft zaak van de school

Demissionair minister van Onderwijs Rouvoet voelt er niets voor om in te grijpen in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs. Hij laat dit weten in antwoord op Kamervragen van de SP die, op basis van een onderzoek in Amsterdam, stelt dat er scholen zijn die door het vragen van een hoge bijdrage een drempel opwerpen.

Demissionair minister van Onderwijs Rouvoet voelt er niets voor om in te grijpen in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs. Hij laat dit weten in antwoord op Kamervragen van de SP die, op basis van een onderzoek in Amsterdam, stelt dat er scholen zijn die door het vragen van een hoge bijdrage een drempel opwerpen.

Rouvoet wijst erop dat wettelijk is vastgelegd dat de hoogte van de bijdrage in gezamenlijkheid wordt bepaald door schoolbestuur en ouders. De oudergeleding in de medezeggenschapsraad moet ermee instemmen. Volgens de SP wijst het Amsterdamse onderzoek uit dat er grote verschillen zijn tussen scholen met ouderbijdragen die uiteen lopen van 0 tot 600 euro. Maar volgens de minister zijn deze verschillen op zich niet strijdig met de wettelijke voorschriften.
 
Wel benadrukt de bewindsman dat de toelating tot een school niet afhankelijk mag worden gesteld van het betalen van een geldelijke bijdrage door de ouders. Bovendien moeten scholen dat duidelijk kenbaar maken. De SP concludeert op basis van het Amsterdamse onderzoek dat veel scholen tekortschieten in hun informatieplicht.

Het toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent de vrijwillige ouderbijdrage berust bij de Onderwijsinspectie. Die presenteert deze maand de uitkomsten van een landelijk onderzoek naar de ontwikkeling van schoolkosten. Een vergelijkbaar onderzoek werd eerder uitgevoerd in 2000 en 2002.

 

 

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs