U bent hier

Hogeschool Stenden, Besturenraad en Centrum voor Levensbeschouwing tekenen voor samenwerking

Door bevolkingskrimp komt het in de plattelandsgebieden steeds vaker voor dat christelijke en openbare scholen samenwerken. Er ontstaan dan vraagstukken op het gebied van identiteitsontwikkeling. Daarom nemen de Besturenraad, Stenden Hogeschool en het Centrum voor Levensbeschouwing het voortouw om schoolgemeenschappen, besturen, schoolleiders en studenten op het gebied van identiteitsontwikkeling te scholen en toe te rusten.

Op vier terreinen willen de organisaties dit vormgeven.

Opleiding schoolleiders
De Opleiding Schoolleiders van Stenden Professionals krijgt per 1 september 2014 een extra module Leiding geven aan identiteitsontwikkeling. Op langere termijn willen de samenwerkende partijen identiteitsontwikkeling integreren in het hele programma van de schoolleidersopleiding.

Procesbegeleiding identiteitsontwikkeling scholen en besturen
Besturenraad, Stenden Professionals en Centrum voor Levensbeschouwing gaan gezamenlijk dienstverlening aanbieden om samenwerkende schoolgemeenschappen te begeleiden bij hun identiteitsontwikkeling. Daarbij worden de perspectieven van alle betrokkenen meegenomen: besturen, teams, directies, ouders, leerlingen, gemeenten.

Pabo
Pabostudenten worden ondermeer via het vak Levensbeschouwelijke en Godsdienstige Vorming toegerust om een bijdrage te leveren aan een identiteitsproces in de school.

Lectoraat
Het lectoraat Identiteitsontwikkeling van Stenden Hogeschool biedt de (theoretische) onderbouwing van het denken over identiteitsontwikkeling.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs