U bent hier

Hierover gaat het bij behandeling van de OCW-begroting volgende week

Werkdruk

De onderwijsbegroting gaat over heel veel meer dan de centen: deze eerste begrotingsbehandeling is dé kans voor de nieuwe onderwijswoordvoerders om hun speerpunten naar voren te brengen. Verus deed een rondje langs de velden: waar willen de Kamerleden aandacht voor vragen?

PvdA-onderwijswoordvoerder Kirsten van den Hul gaat aandacht vragen voor de werkdruk van leraren

“Deze werkdruk vormt een acuut probleem dat het lerarenberoep te zwaar maakt. Dit probleem had onze aandacht, het heeft onze aandacht. In 2016 dienden wij al een motie die vroeg om meer tijd voor leraren om hun lessen voor te bereden en een maximaal aantal lesuren per (fulltime) docent van twintig uur. Wij weten dat dit geld kost en stellen daarom nu ook voor om dat benodigde budget vrij te maken voor de docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Dat willen wij omdat de kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de man of vrouw die als leraar voor de klas staat en dat is ervoor nodig dat kinderen en jongeren ook elk het allerbeste onderwijs krijgen.”

Roelof Bisschop van de SGP presenteert volgende week een Reddingsplan kleine scholen

“Kleine scholen moeten we koesteren. Ouders en leerlingen zijn vaak erg tevreden. Ook is er veel betrokkenheid, vrijwillige inzet en een veilige sfeer. Juist daarom is het extra zorgelijk dat kleinere scholen door regeldruk de nek wordt omgedraaid. Het vraagt van besturen nu al kunst- en vliegwerk om aan alle regels te voldoen. En het regelweb wordt steeds dichter. De regels dreigen kleine scholen te verstikken. De SGP luidt de alarmbel en wil kleine scholen meer lucht geven. Als de overheid haar zorgplicht nu niet waarmaakt, kunnen we rekenen op een fusiegolf. Daar zit niemand op te wachten. De SGP presenteert daarom bij de begrotingsbehandeling een uitgebreid reddingsplan.”

D66-Kamerlid Paul van Meenen vraagt om meer ruimte en vertrouwen en minder regels voor leraren

 “De leraar is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van onze kinderen. Wie heeft er nu geen herinnering aan die goede docent die zo prachtig kon vertellen, die je het vertrouwen gaf, en de aanmoediging om door te gaan waar je de rest van je leven profijt van had? D66 wil het onderwijs teruggeven aan de leraar. De leraar moet tijd en aandacht kunnen hebben voor elke leerling, zodat ieder kind een de kans heeft op een mooie toekomst. We geven leraren meer ruimte en meer vertrouwen, maar minder regels.”

Lisa Westerveld van GroenLinks kiest voor leraren

"Wij besteden onze bijdrage voor een groot deel aan leraren. Want het Nederlandse onderwijs is goed dankzij onze leraren die met volle klassen en een hele hoge werkdruk er toch het beste van weten te maken. Maar het is nu wel de hoogste tijd voor investeringen en om het beroep aantrekkelijk te maken gezien het lerarentekort."

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs