U bent hier

Het beleidsplan is niet af. En dat is ook precies de bedoeling

De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse (VCPO Spijkenisse) wil geen strategisch beleidsplan dat al af is, maar een reisverhaal waar de komende jaren door iedereen in de organisatie aan meegeschreven wordt.

Het beleidsplan 2015-2019 is een reisgids. Verus vroeg directeur bestuurder Maarten Groeneveld waarom.

Jullie reisgids staat bol van de ruimte en vertrouwen. In leerkrachten en leerlingen. Waarom zoveel aandacht voor die vrijheid? 

“Het begint ermee op welke manier je gelooft dat bewegingen tot stand komen. Een geloof dat als je mensen de ruimte geeft, zij kansen zien om zich te ontwikkelen en zich te verbinden met elkaar. 

Een mooi voorbeeld vind ik de teacher leaders. Leerkrachten die binnen de organisatie meer willen betekenen dan alleen het lesgeven en zich verantwoordelijk maken voor vraagstukken binnen de school. Wij ondersteunen die leerkrachten terwijl zij zich bijvoorbeeld bezighouden met het verbeteren van de onderwijsopbrengsten bij rekenen. Of zich buigen over de vraag hoe ze de motivatie van leerlingen vergroten.

De teacher leader gaat zich inlezen, bespreekt mogelijkheden met collega’s en probeert dingen uit. Zo zie je dat als je leerkrachten met elkaar in verbinding brengt, hen schoolt, ondersteunt, faciliteert en zelf wegen laat vinden, er een stroom en beweging in je organisatie komt. Niet omdat ik als bestuurder het vraag of de directeur het vraagt, maar omdat de motivatie, passie van binnenuit komt. 

De ruimte die we geven, is absoluut niet vrijblijvend. Ruimte blijft altijd verbonden met resultaten en daarover rekenschap afleggen. Collectief leren is een belangrijk begrip. Zo staan we niet meer toe dat leerkrachten de deur achter zich dichttrekken en dingen liever alleen uitzoeken en voor zichzelf houden. We leggen niet meer top down dingen op, maar stellen vragen. 

Hoezo niet meer topdown dingen opleggen? Dat gebeurde dus wel?

“Het vorige beleidsplan is veel meer ontwikkeld in de beslotenheid van het bestuurskantoor of in vergaderingen met bestuur en directies. En daarna werd inderdaad aan de medewerkers gevraagd wat ze er van vonden. Maar er viel niet meer zoveel van te vinden want het was al zó omvangrijk en dichtgetimmerd…

Het nieuwe beleidsplan moest van de hele organisatie worden. Dat was het uitgangspunt, samen met Dimitri van Hekken en Guido de Bruin van Verus hebben we deze uitdaging opgepakt, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een reisgids 2015-2019.

Nu is het óns beleidsstuk waar veel meer ruimte inzit omdat we sommige dingen simpelweg nog niet weten. De richting en de doelen zijn duidelijk, maar de weg er naartoe vinden we met elkaar. In de animatie die we hebben gemaakt rondom ons reisplan, wordt het verhaal verteld van Lev, een kind op weg naar zijn toekomst.”

Bij strategisch beleidsplan zie je al snel een pak papier voor je dat stof ligt te verzamelen. Hoe zorgen jullie ervoor dat dit reisverhaal écht samen geschreven wordt in de komende jaren?

“We hebben momenten in het jaar waarop we nadrukkelijk stilstaan, uit ons werk stappen. Aan het begin van het jaar bijvoorbeeld: dan staan we stil bij het beginpunt van de reis en het doel. En rond de Dag van de Leerkracht organiseren we een Week van de Leerkracht waarin de leerkrachten elke dag iets toegestuurd krijgen: een filmpje, gedachte, deel uit een boek... ter inspiratie.

Vorige week hadden we een uitzichtbijeenkomst staan we even stil  en kijken hoe we bezig zijn. In workshops lieten we aan elkaar zien waar we mee bezig zijn en dachten na over wat we willen versterken. In maart presenteren leerkrachten op een studiedag aan elkaar waar ze mee bezig zijn. Ik hoop dat deze cyclus een vaste plaats in onze organisatie gaat krijgen. 

Die bijeenkomsten zijn trouwens voor ons allemaal: alle medewerkers, toezichthouders, directie en bestuurder. Mensen vinden het prettig dat we zoeken naar een gemeenschappelijke taal.

We willen verbinding, duidelijkheid geven. Er is veel energie in gestoken om het document leesbaar te laten zijn, het mooi vorm te geven. Nu laten we het samen verder groeien.”

Fijn, al die ruimte voor uw mensen. Maar er moet wel een reisleider zijn. En dat bent u.

“En daarbij ligt het accent op luisteren, coachen, ondersteunen, faciliteren en soms een stap terug doen. Ik ken mezelf goed genoeg als leidinggevende en zit er snel dicht op en vind ergens wat van. Ik heb mezelf voorgenomen om vaker een stap terug te doen. 

Rond ons strategisch beleidsplan hebben we een animatie gemaakt, waarin we het verhaal vertellen over Lev, die op weg gaat naar zijn eigen toekomst. De wijze waarop Lev dat doet, geldt voor iedereen binnen onze organisatie: Ik wil meedoen, Ik wil erbij horen, Ik wil er toe doen. Wij geloven in ieder kind en in elkaar!”

Meer

Wilt u sparren over bijvoorbeeld uw beleidsplan, iemand die met u meekijkt en –denkt. Of hebt u governancevragen? Neem contact op met Dimitri van Hekken 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs