U bent hier

Herziening basisreglementen en -statuten medezeggenschap

De basisreglementen en -statuten medezeggenschap die we hebben ontwikkeld sinds 2006, zijn vernieuwd. De herziene versies zijn gebaseerd op opmerkingen en suggesties uit het veld. Het gaat niet om grote veranderingen. Hier en daar is een toelichting verhelderd. Aan artikel 33 van de reglementen is een vijfde lid toegevoegd op basis van een uitspraak van de landelijke geschillencommissie.

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) stelt dat om de medezeggenschap te reguleren een aantal documenten moet worden vastgesteld: één medezeggenschapsstatuut voor de hele organisatie en per medezeggenschapsorgaan (MR of GMR e.d.) een reglement.

Het statuut moet eens per twee jaar worden vastgesteld door het bevoegd gezag na gekwalificeerde instemming van de (G)MR. Voor de reglementen geldt dat in beginsel alleen wanneer de verdeling van de advies- en instemmingsbevoegdheden afwijken van wat in de WMS zelf is neergelegd.

Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij Kees Jansen, telefoon: 06 51 95 32 69, e-mail: kjansen@besturenraad.nl. Met eventuele opmerkingen of suggesties kunt u zich ook tot hem wenden.

 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs