U bent hier

Heldere positie cruciaal voor spilfunctie middenmanager

Een duidelijk pakket van taken en verantwoordelijkheden dat aansluit bij hun verwachtingen - dat is wat middenmanagers in het voortgezet onderwijs en mbo nodig hebben om te gedijen in hun spilfunctie in de school. Dat blijkt uit een onderzoek naar de motivatie van middenmanagers dat het IVA op initiatief van de Besturenraad heeft verricht.

Een duidelijk pakket van taken en verantwoordelijkheden dat aansluit bij hun verwachtingen - dat is wat middenmanagers in het voortgezet onderwijs en mbo nodig hebben om te gedijen in hun spilfunctie in de school. Dat blijkt uit een onderzoek naar de motivatie van middenmanagers dat het IVA op initiatief van de Besturenraad heeft verricht.

Aan het onderzoek deden ruim 160 middenmanagers uit het voortgezet onderwijs en het mbo mee. Het komt voort uit een aanvraag van de Besturenraad voor Kortlopend Onderwijs Onderzoek. De reden voor de onderzoeksaanvraag was het toenemende belang van goed functionerend middenmanagement in vo- en mbo-instellingen.

Doordat middenmanagers steeds meer verantwoordelijkheden decentraliseren en met (zelfsturende) teams werken, vervullen ze een spilfunctie in hun instelling. Het is voor vo- en mbo-instellingen daarom van belang om meer zicht te krijgen op de factoren die mensen motiveren om middenmanager te worden en te blijven. Met dit onderzoek hebben wij daaraan willen bijdragen.

 

De verwachtingen die middenmanagers van hun functie hebben, worden voor een belangrijk deel waargemaakt. Hun oordeel over de inhoud van de functie, de ervaren vrijheid en autonomie en de positie in de organisatie is over het algemeen positief.

Blijven of vertrekken? In het vo wil ruim drie kwart van de middenmanagers het komende jaar in dezelfde functie blijven werken, in het mbo iets minder dan de helft. In het vo ambieert een klein deel promotie naar een hogere functie, in het mbo een aanzienlijk deel.

De top 3 van overwegingen om te vertrekken bestaat uit:

  • te weinig ruimte ervaren om het werk volgens eigen visie vorm te geven (51%)
  • een (andere) managementfunctie willen (54%)
  • zoeken naar een nieuwe uitdaging (78%)

Voor deze groep komt de functie dus niet tegemoet aan de verwachtingen die zij ervan hadden. In hun verwachtingen speelde invloed op de inrichting van het onderwijs en het vormgeven van het werk volgens een eigen visie een belangrijke rol.

Om middenmanagers te binden, is aansluiting van de functie-inhoud op hun wensen en verwachtingen dus van groot belang. Ook zijn zij gebaat bij een duidelijke en stevige positie in de organisatie. Onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden en gebrek aan draagvlak bij team of management zijn immers belangrijke redenen om de functie vaarwel te zeggen.

Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij Guido de Bruin, adviseur, gdebruin@besturenraad.nl, T 070 348 11 48. Met specifieke vragen over het onderzoek kunt u terecht bij onderzoeker Rob Vink, c.r.vink@uvt.nl.

Download

MBO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs