U bent hier

Heeft uw school al een klokkenluidersregeling?

Op 1 juli 2016 trad de Wet Huis voor klokkenluiders in werking. Werkgevers met tenminste 50 werknemers moeten een procedure vaststellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen het bedrijf, de zogenaamde klokkenluidersregeling. Dat geldt ook voor scholen.

In de vast te stellen procedure staat in ieder geval: 
a)    de wijze waarop met de interne melding wordt omgegaan; 
b)    wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand met inachtneming van de definitie van een vermoeden van een misstand als bedoeld in deze wet; 
c)    bij welke daartoe aangewezen functionaris of functionarissen het vermoeden van een misstand kan worden gemeld; 
d)    de verplichting voor de werkgever de melding vertrouwelijk te behandelen, als de werknemer hierom heeft verzocht, en  
e)    dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand.

Huis voor klokkenluiders

Er is ook een Huis voor Klokkenluiders ingericht. Het Huis is bedoeld voor mensen die in loondienst zijn, ex-werknemers, zzp’ers of vrijwilligers in de publieke en private sector die melding willen maken van een vermoede misstand. Ook heeft het een kenniscentrum voor voorlichting en preventie, en een voorziening voor psychosociale ondersteuning van klokkenluiders. Het Huis voor Klokkenluiders geeft advies en kan meldingen onderzoeken. 

Modelregeling

Het Huis heeft een Modelregeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid. Ook de VO raad heeft een klokkenluidersregeling gemaakt. Verus zal eveneens een model ontwerpen.

Het bevoegd gezag moet de conceptklokkenluidersregeling op grond van artikel 10 onder g Wms ter instemming voorleggen aan de (g)mr.

Vragen?

Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met onze juridische helpdesk

Wilt u hulp bij het opstellen van een klokkenluidersregeling? Stuur een berichtje aan aenj@verus.nl

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs