U bent hier

Hebben personen van wie gegevens worden verwerkt meer rechten onder de AVG?

Het antwoord hierop luidt simpelweg: ja. Niet alleen wordt een aantal bestaande rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkene) uitgebreid, ook worden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal nieuwe belangrijke rechten geïntroduceerd. Hierdoor hebben betrokkenen (denk hierbij bijvoorbeeld aan personeel, ouders en/of leerlingen) onder de AVG meer mogelijkheden om voor hun belangen op te komen. 

Een aantal belangrijke wijzigingen in dat verband op een rij: 
 
  • Uitbreiding recht op inzage
    Het recht op inzage van betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens wordt uitgebreid. Zo dient betrokkene voortaan ook informatie te ontvangen over o.a. de bewaarperiode van de persoonsgegevens, de klachtrechten en de specifieke rechten met betrekking tot de gegevens zelf (rectificatie, verwijdering etc.). Naast bovenstaande kent de AVG betrokkene ook het recht toe om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens. 
  • Invoering recht op vergetelheid
    Het recht op vergetelheid houdt in dat u als school in een aantal gevallen de persoonsgegevens van betrokkene dient te wissen als daarom door hem of haar wordt gevraagd. Bijvoorbeeld in de situatie dat de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor u ze heeft verzameld en/of heeft verwerkt, of de verwerking enkel berustte op toestemming van betrokkene en deze toestemming is ingetrokken. Worden persoonsgegevens nog bewaard om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen, dan bestaat dit recht (o.a.) niet. Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bestond het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen al, maar met de komst van de AVG zijn de mogelijkheden op dit punt duidelijker uiteengezet en verruimd. 
  • Invoering recht op overdraagbaarheid. 
    Betrokkene heeft het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens bij u op te vragen om deze vervolgens over te kunnen dragen aan een andere organisatie/dienstverlener. Dit is een nieuw recht onder de AVG. Betrokkene mag niet gehinderd worden om dit recht te kunnen uitoefenen, hetgeen betekent dat aan het verstrekken van deze gegevens geen nadere voorwaarden mogen worden verbonden.

Hebt u vragen? Neem contact op met onze juridische helpdesk

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs