U bent hier

Hebben ouders onder de AVG altijd recht op een kopie van het leerlingdossier?

Regelmatig komt deze vraag bij onze juridische helpdesk binnen. Ouders kunnen op verschillende manieren inzage krijgen in de persoonsgegevens van hun kind én hebben recht op een kopie. Hoe het zit, leest u hier.

Op dit moment is in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) opgenomen dat een betrokkene (bijvoorbeeld een ouder) zich tot de verantwoordelijke (bijvoorbeeld het schoolbestuur) kan wenden met het verzoek om aan te geven of er persoonsgegevens van hem/haar (de leerling) worden verwerkt. 

Inzage op drie manieren

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat dat een organisatie op 3 manieren inzage kan geven in de persoonsgegevens: door een volledig overzicht, kopieën/afdrukken of inzage ter plekke. Hoewel vaak toch een kopie wordt gegeven als hierom wordt verzocht door ouders (dit is vaak ook het eenvoudigst) bestaat er onder de Wbp formeel dus geen recht op een kopie. Het is enkel een van de manieren waarop invulling kan worden gegeven aan het inzagerecht. 

Recht op een kopie

In de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) is echter expliciet opgenomen dat recht bestaat op een kopie. Dit is opgenomen in art. 15.3 van de verordening. 

Vanaf 25 mei 2018 hebben ouders dus in alle gevallen recht op een kopie van het leerlingdossier. Wordt het verzoek om een kopie elektronisch ingediend en wordt niet expliciet verzocht om een papieren kopie, dan wordt de kopie ook elektronisch verstrekt.  

Ondersteuning nodig?

Wij helpen onze leden graag bij de voorbereiding op de AVG

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs