U bent hier

Handreiking voor de samenwerkingsschool

Op 1 januari 2018 treedt de Wet samenwerkingsschool in werking. Een handreiking bij de vorming van een samenwerkingsschool is in de maak.

Met de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool worden de mogelijkheden om een samenwerkingsschool te vormen vereenvoudigd. In een samenwerkingsschool wordt zowel openbaar als bijzonder onderwijs aangeboden. Een samenwerkingsschool kan ook onder de nieuwe wet uitsluitend tot stand komen door samenvoeging van één of meer openbare scholen met één of meer bijzondere scholen (scholenfusie) en moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Nieuwe voorwaarden

De voorwaarden waaronder een samenwerkingsschool kan worden gevormd zijn wél gewijzigd. Ze verschillen per sector. Voor informatie over deze voorwaarden en de ondersteuning bij de vorming van een samenwerkingsschool kunt u terecht bij Verus.

Nieuw in de wet is ook dat een stichting die mede een samenwerkingsschool bestuurt, aan die samenwerkingsschool een commissie identiteit moet verbinden. Deze commissie identiteit samenwerkingsschool heeft wettelijke bevoegdheden (dwingend recht). Het is niet dezelfde identiteitscommissie die nu al op vrijwillige basis aan bijzondere of openbare scholen is verbonden.

Daarnaast blijft het mogelijk om een, wat ook wel wordt genoemd ‘informele samenwerkingsschool’ te vormen. Deze komt tot stand door fusie onder gelijktijdige opheffing. Een informele samenwerkingsschool is formeel ofwel openbaar ofwel bijzonder onderwijs.

Handreiking in de maak

Op verzoek van de PO-Raad en de VO-Raad werkt Verus samen met de andere profielorganisaties aan een handreiking die betrokkenen bij de vorming van de samenwerkingsschool kunnen gebruiken om op een zorgvuldige manier vraagstukken met betrekking tot het bijzondere en het openbare domein van de samenwerkingsschool statutair vast te leggen.

Daarbij wordt schoolbesturen de ruimte gelaten eigen keuzes te maken. De handreiking is geschreven voor het primair en  voortgezet en (voorgezet) speciaal onderwijs in Nederland. De Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool geldt ook voor het onderwijs inde BES-landen (de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius). De handreiking zal deel uitmaken van het reglement commissie identiteit samenwerkingsschool.

Wat u van Verus kunt verwachten

Verus kan u begeleiden bij de vorming van een samenwerkingsschool, informeel of formeel, en het inpassen van de samenwerkingsschool in de geldende statuten van uw schoolbestuur en bij het opstellen/invullen van het reglement van de commissie identiteit samenwerkingsschool. Voor informatie kunt u terecht bij juristen Kees Jansen, of Therese Penders.

Ook kan Verus u van dienst zijn bij het opstellen van het inhoudelijk concept van de samenwerkingsschool tijdens de fusiefase en de uitwerking na de fusie. Neem voor informatie over fusie contact op met governanceadviseur Carla Rhebergen, of identiteitsadviseur Taco Visser.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs