U bent hier

Handelingskader kindermishandeling: hoe zit het?

Bijna 27 procent van de leerlingen van groep 7 en 8 van het regulier basisonderwijs heeft, naar eigen zeggen, ooit in het leven met één of meer vormen van kindermishandeling te maken gehad. In het voortgezet onderwijs is dat ruim 20 procent. Om het aantal gevallen van kindermishandeling terug te dringen, is het bevoegd gezag sinds 1 juli 2013 verplicht een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld op te stellen.

Omdat het aantal meldingen achterbleef bij de verwachtingen is in 2019 een verbeterde meldcode ingevoerd. Eind vorig jaar is bovendien een handelingskader gepubliceerd dat zich speciaal richt op scholen.

Loulène Boersma, jurist bij Verus juridisch, schreef er een artikel over in MR magazine februari 2021.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs