U bent hier

Gymlessen vervallen door te veel onbevoegde leerkrachten

Veel scholen ervaren problemen met het organiseren van de lessen bewegingsonderwijs nu beginnende leerkrachten geen gymlessen meer mogen geven. Als gevolg daarvan hebben directies van diverse pc-scholen in Friesland noodgedwongen besloten de lessen bewegingsonderwijs in de groepen 3 t/m 8 voor maximaal een maand te laten vervallen. De tijd voor bewegingsonderwijs wordt in deze periode gebruikt voor de vakken in de basisvaardigheden als rekenen en taal.

Veel scholen ervaren problemen met het organiseren van de lessen bewegingsonderwijs nu beginnende leerkrachten geen gymlessen meer mogen geven. Als gevolg daarvan hebben directies van diverse pc-scholen in Friesland noodgedwongen besloten de lessen bewegingsonderwijs in de groepen 3 t/m 8 voor maximaal een maand te laten vervallen. De tijd voor bewegingsonderwijs wordt in deze periode gebruikt voor de vakken in de basisvaardigheden als rekenen en taal.

Leerkrachten die na augustus 2004 zijn afgestudeerd, mogen geen gymlessen geven aan kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Zij moeten dit overlaten aan de collega´s die wel bevoegd zijn. Dat kan door het ruilen van groep. De onbevoegde leerkrachten blijven op school achter en dragen hun klas over aan een bevoegde collega en geven zelf les aan de groep van de collega. In sommige gevallen worden zelfs de schooldirecteur, de interne begeleider of de ict'er ingeschakeld om gymles te geven.

Dit geeft organisatorische problemen waardoor grote irritaties ontstaan bij het personeel. De problemen nemen snel toe nu veel oudere, bevoegde leerkrachten het onderwijs verlaten. Willen jonge docenten achteraf alsnog die bevoegdheid halen, moeten zijn daarvoor twee jaar een nascholing volgen met een studielast van ruim 12 uur per week. De kosten bedragen ruim € 4.000. Behalve dat het om veel geld gaat, wordt de studiebelasting voor startende docenten als erg hoog ervaren. Daarbij blijft er geen tijd over om andere belangrijke scholing voor beginnende leerkrachten te volgen.

Met kunst en vliegwerk proberen de basisscholen in Friesland de ontstane problemen op te lossen. De voorkeur gaat uit naar de aanstelling van vakleerkrachten, maar dit is voor de scholen onbetaalbaar. Een goed alternatief is de bevoegdheid, zoals ook voor 2004 het geval was, te integreren in de PABO-opleiding, zodat lereraren opgeleid worden tot allround onderwijsgevende.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs