U bent hier

Grondwettelijke toetsing stapje dichterbij?

Door de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer komt de invoering van grondwettelijke toetsing mogelijk een stapje dichterbij. De Besturenraad zou dat toejuichen omdat onderwijswetten dan beoordeeld kunnen worden op eventuele strijdigheid met artikel 23 Grondwet, dat de onderwijsvrijheid regelt.

De afgelopen jaren is de Besturenraad geconfronteerd met regelgeving waarvan het de vraag was of die was te rijmen met artikel 23 Grondwet. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de invoering van de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur, die op 1 augustus 2010 voor po en vo van kracht is geworden. Deze wet biedt de overheid de mogelijkheid om minimumleerresultaten te eisen en daarvan en bekostigingsvoorwaarde te maken. Een dergelijke invloed van de overheid staat volgens de Besturenraad op gespannen voet met onderwijsvrijheid.

Echter, in het Nederlandse staatsrecht is er geen mogelijkheid om gewone wetten aan de Grondwet te toetsen. Dat is volgens diezelfde Grondwet zelfs uitdrukkelijk verboden. In andere landen is dat wel het geval, zoals in Duitsland waar het Bundesverfassungsgericht zich daar over uitspreekt. Femke Halsema heeft, toen ze nog fractievoorzitter was namens GroenLinks, in de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel ingediend om die grondwettelijke toetsing ook in ons land mogelijk te maken.

Meerderheid
Het voorstel is in 2004 in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer in 2008 met een gewone meerderheid van stemmen aangenomen. Een grondwetswijziging is echter pas mogelijk als het parlement een voorstel in tweede lezing, na Tweede Kamerverkiezingen, met tweederde meerderheid goedkeurt. Die meerderheid lijkt er in de Tweede Kamer wel te zijn, maar in de Eerste Kamer in de nieuwe samenstelling nog net niet.

De fracties van CDA, VVD en SGP stemden eerder in de Senaat tegen het voorstel van Halsema. In de nieuwe Eerste Kamer zijn deze partijen samen goed voor 28 van de 75 zetels, iets meer dan eenderde. Niet voldoende dus maar het voorstel toch wat meer binnen handbereik dan voorheen.

De Besturenraad zal er bij de politieke partijen op aandringen om zich positief op te stellen ten aanzien van het initiatiefvoorstel grondwettelijke toetsing.

 

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs