U bent hier

Grondhouding cruciaal in relatie scholen-gemeenten

Een grondhouding van dialoog en gelijkwaardigheid is cruciaal voor een goede relatie tussen onderwijsinstellingen en gemeenten. Daarover waren de deelnemers aan een rondetafelgesprek op uitnodiging van de Besturenraad het eens. Ondanks de soms weerbarstige praktijk bezagen ze de verhouding minder negatief dan veel respondenten in een recente ledenpeiling van de Besturenraad.

Een grondhouding van dialoog en gelijkwaardigheid is cruciaal voor een goede relatie tussen onderwijsinstellingen en gemeenten. Daarover waren de deelnemers aan een rondetafelgesprek op uitnodiging van de Besturenraad het eens. Ondanks de soms weerbarstige praktijk bezagen ze de verhouding minder negatief dan veel respondenten in een recente ledenpeiling van de Besturenraad.

De ruim honderd respondenten deelden op de terreinen onderwijshuisvesting, passend onderwijs en spreidingsbeleid onvoldoendes uit voor hun samenwerking met de gemeenten. Voor de overige acht beleidsterreinen hadden ze een voldoende over, maar met een 7,1 (handhaving leerplicht) als hoogste score en een gemiddelde van 5,9 was het geen rapport om over naar huis te schrijven.

Moeilijk te interpreteren, was de algemene opinie rond de tafel in Amersfoort. Een van de redenen voor het debat op 13 november 2009 was dan ook het uitdiepen van de thematiek van de ledenpeiling. Bovendien volgen nog nadere analyses en gesprekken met diverse partners, waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Parallel Voor een goede relatie is het allereerst van belang om niet in een machtsverhouding terecht te komen, vonden de aanwezige wethouder, vijf onderwijsbestuurders en twee vertegenwoordigers van de VNG.

"Zowel gemeenten als schoolbesturen streven vanuit hun eigen achtergrond maatschappelijke doelstellingen na, en die lopen voor een groot deel parallel", zei Leo Suijker, PvdA-wethouder onderwijs in Pijnacker-Nootdorp. "We schieten er niets mee op als we de tegenstellingen opzoeken."

In dat verband bepleit de VNG omzichtigheid bij het gebruik van het woord 'regie', dat in verband met de gemeenten steeds vaker opduikt in conceptwetgeving. "De gemeente heeft niet de regie over bijvoorbeeld Zorg Advies Teams, maar is er verantwoordelijk voor dat er afspraken worden gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partners", aldus senior beleidsmedewerker Corine Dijkstra.

Sociaal kapitaal Gemeenten en onderwijsinstellingen moeten elkaar versterken in het belang van het "sociaal kapitaal van de jeugd", vindt Dijkstra. Die omschrijving is Wim Boersma, sectordirecteur vmbo van het Vechtdal College in Hardenberg, uit het hart gegrepen. "In het vmbo zijn we er niet alleen voor het onderwijs maar houden we ons ook bezig met de sociale problemen van leerlingen. De gemeente heeft daarin een voortrekkersrol, en met elkaar houden we veel leerlingen binnenboord."

Bert Molenkamp, voorzitter van het college van bestuur van Amarantis Onderwijsgroep, heeft daar ook goede voorbeelden van - "op het gebied van de bestrijding van voortijdig schoolverlaten is Amsterdam echt top".

Molenkamp wijst wel op een noodzakelijke voorwaarde voor succes. "Het is belangrijk dat de gemeente alle partners vroegtijdig bij de ontwikkeling van beleid betrekt, en niet op eigen houtje beleid bedenkt en dat vervolgens over de partners uitstort. Dat begint met een gezamenlijke probleemdefinitie."

Verantwoordelijkheid De aanwezige schoolbestuurders erkenden dat ze vanuit hun (christelijke) visie zelf verantwoordelijkheid moeten nemen om iets voor elkaar te krijgen waar de gemeenten waarin ze actief zijn, wel bij varen.

"Het is mooi makkelijk om de roepen wat we allemaal nodig hebben, maar willen we ook verantwoordelijkheid nemen?" vroeg Jan Bot, voorzitter van het college van bestuur van de stichting Kopwerk in Den Helder en omstreken. "Als je samen verantwoordelijkheid neemt voor de samenleving, kun je ver komen"

Het volledige verslag leest u in het gecombineerde november/decembernummer van ons maandblad SBM. Dat blad verschijnt 10 december 2009.

MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs